Sjöräddningssällskapet

Sjöräddningssällskapet startades av eldsjälar för över 100 år sedan. Vi medverkar i 80 procent av all sjöräddning i Sverige, utan bidrag från staten. All verksamhet bygger på medlemskap, gåvor och ideella insatser. Idag är vi 2 200 frivilliga sjöräddare på över 70 stationer.
Tryckt material för beställning

Intervju med Sjöräddningssällskapet

Cecilia Jönsson Hållbarhetskommunikatör på Sjöräddningssällskapet berättar om uppdragen och verksamheten

  • Varför har ni skapat era lärarhandledningar? 

Vatten ska vara roligt. Det tror vi på. Men att vara vid vatten kan även innebära faror och då krävs ett bra säkerhetstänk. Därför har vi skapat våra lärarhandledningar i Båtvett, Badvett och Isvett. Lärarhandledningarna är riktade till årskurs F-3 och ger kunskap och väcker intresse för vattennära aktiviteter, men handlar också om att ha respekt för vatten och varandra. Vi vet att det är viktigast för att förebygga olyckor. 

  • Hur är ert material upplagt? 

Våra tre kompendier innehåller alla pyssel, en saga och ett quiz. Isvett och Badvett är kopplade till läroplanen och innehåller även en film och ett diplom. Till Badvett finns dessutom en lärarhandledning för en idrottslektion. Du väljer själv om du vill göra alla aktiviteter, i helhet eller i delar, och i vilken ordning. Till alla aktiviteter finns instruktioner och vår förhoppning är att materialet ska leda till en bra och givande dialog mellan lärare och elever. 

  • Kan du berätta lite mer om Sjöräddningssällskapet? 

Sjöräddningssällskapet är en ideell förening som bedriver sjöräddning och arbetar för sjösäkerhet. Föreningen grundades 1907 och har nu, precis som då, samma vision: Ingen ska omkomma till sjöss. Sjöräddningssällskapet har 74 stationer runt om i Sverige som bemannas av 2400 frivilliga sjöräddare. Personer som valt att lägga sin lediga tid på att stärka säkerheten till sjöss, och ofta gärna delar med sig av sin kunskap. Vill du att en frivillig sjöräddare ska besöka din skola? Gå in på sjoraddning.se, hitta din närmsta sjöräddningsstation och kontakta dem för att höra om vilka möjligheter som finns. 

Cecilia Jönsson, Hållbarhetskommunikatör
Lärarröster om materialet

"Tydliga lektioner, Bra bilder i materialet som inbjuder till diskussioner"

"Roliga och intressanta övningar som fångar elevernas intresse och som därmed leder till bra kunskapsinhämtande"

"Det har lärt barnen hur viktigt badvett är"

"Det är viktiga att ta upp och prata om badvett, ett bra arbetsmaterial för detta"