Åklagarmyndigheten

Det övergripande målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet. Åklagarmyndigheten bidrar genom att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas, det är åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen.
Tryckt material för beställning
Komplettera med digitala material
Alla nedanstående digitala filer, mejlas automatiskt ut till din registrerade e-postadress inom en vecka efter lagd beställning. Du kan också ladda ner dem direkt här.
Åklagaren en del av rättskedjan - Utbildningsmaterial för gymnasiet

Här är alla filmerna i materialet ihopklippta till en lång film

Åklagaren - en länk i rättskedjan. Film 4 Frihetsberövandet

Ibland måste den som är misstänkt för brott vara inlåst under brottsutredningen. I filmen berättar vi om de olika skäl som finns för frihetsberövanden som anhållande och häktning. Vi visar hur det ser ut på häktet, i korridorer och i celler.

Åklagaren - en länk i rättskedjan. Film 5 Rättegången

Filmen är inspelad i en tingsrätt med åklagare Rebecca och statister. Rebecca berättar om åklagarens uppgift under rättegången och vi får se vilka som är på plats under förhandlingen, dvs. domare, notarie och nämndemän, åklagare, målsägande, målsägandebiträde, tilltalad och advokat. Alla som syns i videon är statister, endast Rebecca har sin riktiga roll.

Åklagaren - en länk i rättskedjan. Film 6 Vill du bli åklagare

I den här filmen berättar vi vad som krävs för att bli åklagare. Det är inte bara formella krav utan även en rad personliga egenskaper som efterfrågas.

Åklagaren en länk i rättskedjan - Film 1 Åklagaren

I filmen, som kan ses som en introduktion eller sammanfattning, berättar Rebecca om åklagarens huvuduppgifter, hur många åklagare det finns och var de jobbar.

Åklagaren en länk i rättskedjan - Film 2 Brottet

Det är en vanlig gymnasieskola. Vi ser några elever som står och småpratar vid skåpen. Plötsligt blir en av tjejerna attackerad av en skolkamrat. Vad har hänt? Vem har rätt? Tjejerna skriker, fler lägger sig i, bråket urartar till misshandel. Stämningen är väldigt upphetsad och en elev ringer polisen. När filmen slutar ligger en av tjejerna på golvet, orörlig. Här kan eleverna känna igen miljöerna och identifiera sig med de olika personerna i filmen. Filmen kan ge upphov till många frågor och diskussioner och kan vara lämplig att börja med för att skapa engagemang. Filmen är inspelad i en gymnasieskola med gymnasieelever som skådespelare.

Åklagaren en länk i rättskedjan - Film 3 Förundersökningen

Att leda en förundersökning, dvs. en brottsutredning, är en av åklagarens viktigaste uppgifter. I det täta samarbetat mellan polis och åklagare ger åklagaren direktiv till polisen om vad som ska göras. I filmen beskriver Rebecca hur samarbetet går till, hon berättar om frihetsberövande och om bevisning.

Lärarhandledning Åklagare en länk i rättskedjan

Åklagaren – en del av rättskedjan LÄRARHANDLEDNING