Åklagarmyndigheten

Det övergripande målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet. Åklagarmyndigheten bidrar genom att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas, det är åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen.
Tryckt material för beställning
Komplettera med digitala material
Alla nedanstående digitala filer, mejlas automatiskt ut till din registrerade e-postadress inom en vecka efter lagd beställning. Du kan också ladda ner dem direkt här.
Åklagaren - en länk i rättskedjan. Film 1 Åklagaren

I filmen, som kan ses som en introduktion eller sammanfattning, berättar Rebecca om åklagarens huvuduppgifter, hur många åklagare det finns och var de jobbar.

Åklagaren - en länk i rättskedjan. Film 2 Brottet

Det är en vanlig gymnasieskola. Vi ser några elever som står och småpratar vid skåpen. Plötsligt blir en av tjejerna attackerad av en skolkamrat. Vad har hänt? Vem har rätt? Tjejerna skriker, fler lägger sig i, bråket urartar till misshandel. Stämningen är väldigt upphetsad och en elev ringer polisen. När filmen slutar ligger en av tjejerna på golvet, orörlig. Här kan eleverna känna igen miljöerna och identifiera sig med de olika personerna i filmen. Filmen kan ge upphov till många frågor och diskussioner och kan vara lämplig att börja med för att skapa engagemang. Filmen är inspelad i en gymnasieskola med gymnasieelever som skådespelare.

Åklagaren - en länk i rättskedjan. Film 3 Förundersökningen

Att leda en förundersökning, dvs. en brottsutredning, är en av åklagarens viktigaste uppgifter. I det täta samarbetat mellan polis och åklagare ger åklagaren direktiv till polisen om vad som ska göras. I filmen beskriver Rebecca hur samarbetet går till, hon berättar om frihetsberövande och om bevisning.

Åklagaren – en del av rättskedjan Utbildningsmaterial för gymnasiet

Här är alla filmerna i materialet ihopklippta till en lång film

Lärarhandledning Åklagare en länk i rättskedjan

Åklagaren – en del av rättskedjan LÄRARHANDLEDNING