MUCF: Webbutbildning Öppna skolan

Öppna skolan är en utbildning normer, inkludering, och hbtqi-perspektivet som riktar sig till såväl skolpersonal som beslutsfattare.

Upplägg

Kursen består av tre delar:
1. Förstå
2. Förändra
3. Workshop

Innehåll

Utbildningen ger er förståelse och kunskap för hur begränsande normer kan leda till utsatthet för hbtqi-elever och kunskap om hur skolan kan förebygga detta genom att arbeta aktivt med normmedvetenhet och inkludering. Utbildningen kan göras på egenhand eller tillsammans.

Utbildningens workshop-del innehåller arbetsmallar som hjälper er att driva ett systematiskt arbete för att utveckla arbetet med hbtqi-frågor. Dessa rekommenderar vi att ni genomför tillsammans. De är fristående och kan göras i önskad ordning. Avsätt ca 60 minuter per arbetsmall. 

Tidsåtgång

Webbutbildningen tar cirka 60 minuter + tid för det systematiska arbetet.

Villkor för genomförande

Gör klart alla utbildningsavsnitt och svara på utvärderingen. När du är klar låser du upp ett kursintyg.

Resurser

Ifyllningsbara PDF:er
Länkar till fortsatt läsning

Anmäl dig här