Riksbankens föreläsningar för gymnasieskolor och komvux

Vill du veta mera om Riksbankens organisation, sedlar och mynt eller penningpolitik i praktiken/penningpolitik med inflationsmål eller om Riksbankens arbete med finansiell stabilitet? Boka in dig och din gymnasieklass på en föreläsning!

För gymnasieskolor och komvux

Nu kan Riksbanken återigen ta emot skolklasser till huset på Brunkebergstorg. Riksbanken erbjuder nu föreläsningar om Riksbankens roll i samhällsekonomin, antingen på Riksbanken eller digitalt. Vi tar emot skolklasser som läser ekonomi och samhällskunskap på gymnasiet, Komvux, KY-utbildningar eller på motsvarande utbildningsnivåer.

Under föreläsningen, som tar en knapp timme inklusive frågor, får eleverna en grundläggande presentation av Riksbankens roll och uppgifter i samhällsekonomin.


Föreläsningen tar bland annat upp:

  • Vad är en centralbank och vad gör Riksbanken?
  • Vad är penningpolitik och finansiell stabilitet?
  • Vad är inflation?
  • Varför har Riksbanken en guld- och valutareserv?
  • Hur betalar vi i dag och i framtiden och vad är Riksbankens roll i betalningssystemet?


Föreläsningarna är gratis.

Önskar ni en digital föreläsning eller en föreläsning på Riksbanken, anmäl ert intresse genom att gå vidare och klicka på knappen nedan. Tiden bekräftas per epost!

Frågor angående föreläsningar kan skickas till forelasning@riksbank.se

Anmäl dig här