GODKÄNN -Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på utbudet.se. Genom att fortsätta godkänner du användningen av cookies och våra användarvillkor

Läs våra intervjuer

Skolan kan inte ensam förmedla alla de kunskaper som eleverna kommer att behöva. Det väsentliga är att skolan skapar de bästa samlade förutsättningarna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. I det sammanhanget ska skolan ta till vara de kunskaper och erfarenheter som finns i det omgivande samhället och som eleverna har från bl.a. arbetslivet. (Lgr11, Skolans värdegrund och uppgifter, Kunskaper och lärande)

  Arena Skolinformation

  Vi möter Linnéa Granath, projektledare Arena Skolinformation

  Astra Zeneca

  Intervju med Ulrika Hultgren, Director Internal Communications, Brand and Corporate Responsibility, Astra Zeneca.

  Intervju Baltic Sea 2020

  Studiematerialet som följer utmaningar i Östersjön under tolv år

  Boliden Group

  Vi möter Marcela Sylvander, Director Group Communications Boliden Group

  Byggnads

  Vi möter Per Jansson, ombudsman, Byggnads

  FerrumCity

  Intervju med Peter Salomon, informationschef på Jernkontoret.

  Film- och TV-branschens Samarbetskommitté

  Vi möter Per Strömbäck, sakkunnig digitala näringsfrågor, Film- och TV-branschens Samarbetskommitté

  Försvarsmakten

  Intervju med Leah Zepada Jorsell, rekryteringsinformatör på Försvarsmakten

  Hyresgästföreningen

  Vi möter Marie Linder, förbundsordförande hos Hyresgästföreningen

  Framtidens risker

  Ulf Bäckman, Redaktör för Framtidens Risker, IF berättar om "Framtidens risker".

  IF Metall

  Intervju med Hans Palmqvist, IF Metalls organisationsenhet.

  Karolinska Institutet

  Intervju med Cecilia Odlind

  Kommerskollegium

  Vi möter Christopher Wingård, utredare på Kommerskollegium

  Swedbank

  Intervju med Arturo Arques, chefredaktör för skoltidningen ”Lyckoslanten” och Swedbank och Sparbankernas privatekonom

  Lärarförbundet

  Intervju med Therese Biller, utredare, Lärarförbundet.

  Medlingsinstitutet

  Intervju med Bosse Andersson, Informationsansvarig, Medlingsinstitutet.

  MSC - Marine Stewardship Council

  MSC arbetar för hav fulla av liv för framtida generationer och marin pedagogik är en viktig fråga för oss. Vad kan nästa generation om havet? Och vad vill vi lära dem? MSC Skola är för dig som är pedagog och vill lära ut om havet och hållbar utveckling.

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

  Intervju med Lennart Nylund, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

  Vi möter Maria Nyman – handläggare/programme officer på Ungdomsstyrelsen.

  Nationellt centrum för kvinnofrid

  Intervju med Karin Sandell som är enhets-/kommunikationschef på NCK

  Intervju Natur och kultur

  Axel Johnson, myndigheten Forum för levande historia och bokförlaget Natur & Kultur tillgängliggör Hédi Frieds böcker ”Frågor jag fått om Förintelsen” samt ”Historien om Bodri” till Sveriges skolor, i syfte att öka kunskapen om historien och stimulera till samtal om inkludering och mångfald.

  Naturskyddsföreningen

  Agnes Vungi, koordinator Naturskyddsföreningen i skolan

  Nordic Sugar

  Vi möter Anne-Mette Nielsen, Manager Nutrition Communication på Nordic Sugar.

  Plan International

  Plan International Sverige är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International med verksamhet i över 75 länder. Vi arbetar på uppdrag av barn för att stärka deras rättigheter och säkerställa att flickors lika villkor respekteras. Plan International är politiskt och religiöst oberoende och allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention. Vi kämpar för en rättvis värld som stärker barns rättigheter och flickors lika villkor.

  Polismyndigheten

  Nytt utbildningsmaterial för SFI ska öka kunskapen om polisen.

  Returpack

  Vi möter Katarina Lundell, marknadschef på Returpack

  RFSL Ungdom

  Intervju med Malin Grundström

  Robert F Kennedy Center

  Vi möter pedagogen Mats Andersson på Robert F Kennedy Center.

  Rymdstyrelsen

  Intervju med Perina Stjernlöf på Rymdstyrelsen

  Riksförbundet Hälsofrämjandet

  Intervju med Kurt Svedros, vice ordförande på Riksförbundet Hälsofrämjandet

  SABO

  Vi möter Fräs Therese Berg, chef för enheten Boende och Juridik på SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

  Samiskt Informationscentrum

  Vi möter Anna Skielta, informatör på Samiskt Informationscentrum

  SCB, statistikmyndigheten

  SCB vill berätta mer om Sverige. Och då var det naturligt för att göra ett utbildningshäfte speciellt för elever som läser SFI. Det säger Bengt Kopp, projektledare på SCB.

  SKC Svenskt Kärntekniskt Centrum

  Intervju med Jan Blomgren, Professor i tillämpad kärnfysik och Föreståndare Svenskt Kärntekniskt Centrum.

  Specialpedagogiska skolmyndigheten

  Vi möter Lena Hammar, Samordnare Tillgänglighet Specialpedagogiska skolmyndigheten.

  Statens fastighetsverk

  Intervju med Mia Fernlund, Chefredaktör för Kulturvärden, Statens fastighetsverk.

  Stiftelsen för strategisk forskning, SSF

  Vi möter Eva Regårdh, kommunikationschef på SSF

  Svensk Energi

  Vi möter Anna Wärme som ansvarar för branschrekryterings- och kompetensförsörjningsfrågor på Svensk Energi

  Svenska Jägareförbundet

  Intervju med Josefina Höglin som är ungdomsansvarig på Svenska Jägareförbundet

  Svenskt Näringsliv

  Vi möter Mia Liljestrand på Svenskt Näringsliv.

  Sveriges a-kassor

  Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor

  Sveriges Radio

  Intervju med Maria Lekteus, kommunikationspartner Sveriges Radio.

  Sveriges riksbank

  Vi möter Tommy Persson, projektledare för kommunikationen kring sedel- och myntutbytet på Sveriges riksbank.

  Svenska Spel

  Vi möter Zenita Strandänger, Tf Kommunikationsdirektör på Svenska Spel.

  Svenska Turistföreningen

  Intervju med Sofie Jorsell Projektledare Unga guidar Unga

  Swedwatch

  Intervju med Anna Åkerblom på Swedwatch

  Systembolaget

  Vi möter Patricia Evans, HR-utvecklare med ansvar för inkludering och mångfaldsfrågor

  Säkerhetspolisen

  Vi möter Susanne Nyman Kommunikationsstrateg på Säkerhetspolisen.

  Stiftelsen Teskedsorden

  Vi möter Lovisa Fhager Havdelin, Projektledare på Stiftelsen Teskedsorden.

  Temagruppen Unga i arbetslivet

  Linus Källander, Strategisk kommunikatör, Temagruppen Unga i arbetslivet.

  Tillväxtverket

  Vi möter Johan Lager, medarbetare på Tillväxtverket.

  Trä- och Möbelföretagen (TMF)

  Vi möter Cecilia Uhler, redaktör, Trä- och Möbelföretagen, TMF

  UR

  Vi möter Boel Nygren, redaktör på UR.

  Ta världen in i klassrummet - UNDP

  Vi möter Staffan Landin, föreläsare och skribent med globala frågor som specialitet.

  Sverok

  Sverok är en idéell organisation och Sveriges största ungdomsförbund. 90 000 medlemmar i 3 700 föreningar över hela landet samlar, utvecklar och sprider spelhobbyn. I Sverok startar och driver ungdomar sina egna föreningar på egna villkor och skapar verksamhet tillsammans. Nyfiken på att gräva djupare i hur Sverok fungerar och hur en startar spelförening?

  Unga Forskare

  Unga Forskare är Sveriges största ideella ungdomsorganisation med syfte att ge unga mellan 6 och 25 år förutsättningar att utveckla sitt intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Förbundet, som grundades 1977, består av ett fyrtiotal medlemsföreningar som organiserar 5 500 medlemmar. Unga Forskare driver ett stort antal nationella verksamheter som samlar, belyser och uppmuntrar unga i Sverige med intresse för forskning och utforskning inom naturvetenskap, teknik och matematik.

  Polismuseet

  Polismuseet har tagit fram materialet Vi och Dom för att öka kunskapen om hatbrotten och vilka konsekvenser de får för individ och samhälle.

  HSB

  Sveriges ledande boendeaktör HSB utvecklar och förvaltar boende för över en miljon människor och många fler har bott med oss sedan vi grundades 1923.

  CSN berättar om sin satsning Allas våra pengar

  CSN gör studier möjligt. Alla i Sverige har möjlighet att studera med hjälp av studiestödet. Det spelar ingen roll vilken social, ekonomisk och geografisk bakgrund en person har. Studiestödet och CSN bidrar till kunskapssamhället och en god samhällsekonomi.

  Svenska Afghanistankommittén

  Svenska Afghanistankommittén är en biståndsorganisation som har arbetat i Afghanistan i nära fyrtio år. Ett arbete som bedrivs inom utbildning, hälsovård, landsbygdsutveckling och rehabilitering av människor med funktionsnedsättning. SAK har över 6 000 anställda, varav över 99 procent är afghaner. SAKs verksamhet riktar särskilt in sig på att nå ut till de allra mest utsatta grupperna. Därför bedrivs arbetet på den fattiga afghanska landsbygden och med särskild inriktning mot kvinnor, barn och människor med olika former av funktionvariationer. Arbetet bedrivs alltid i ett nära samarbete med lokalbefolkningen.

  Riksförbundet Attention

  Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ADHD, Aspergers syndrom / Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom. Attentions arbete grundar sig i FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.
Tillbaka till produkterna