Välkommen till utbudet.se!

Välkommen till utbudet.se!

Så här gör du

1. Välj material

Ange hur många exemplar du vill ha av ett material och lägg materialet i varukorgen.

2. Lägg order

När du beställt alla artiklar du vill ha - gå till varukorgen, högst upp till höger.

3. Logga in

För att genomföra beställningen - logga in om du redan är medlem. Annars klickar du på "Bli medlem" och fyller i din leveransadress

4. Beställ

Genomför din beställning - du får din beställning inom ett par dagar. Helt kostnadsfritt och utan fraktavgift.

Välj Ämne/Tema

Välj årskurs

Läs våra intervjuer

Skolan kan inte ensam förmedla alla de kunskaper som eleverna kommer att behöva. Det väsentliga är att skolan skapar de bästa samlade förutsättningarna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. I det sammanhanget ska skolan ta till vara de kunskaper och erfarenheter som finns i det omgivande samhället och som eleverna har från bl.a. arbetslivet. (Lgr11, Skolans värdegrund och uppgifter, Kunskaper och lärande)

  Arena Skolinformation

  Vi möter Johanna Lindell, Vice VD Arenagruppen/Chef Arena Opinion

  Astra Zeneca

  Intervju med Ulrika Hultgren, Director Internal Communications, Brand and Corporate Responsibility, Astra Zeneca.

  BalticSea2020

  Vi möter Conrad Stralka, verksamhetschef för BalticSea2020

  Boliden Group

  Vi möter Marcela Sylvander, Director Group Communications Boliden Group

  Byggnads

  Vi möter Per Jansson, ombudsman, Byggnads

  FerrumCity

  Intervju med Peter Salomon, informationschef på Jernkontoret.

  Film- och TV-branschens Samarbetskommitté

  Vi möter Per Strömbäck, sakkunnig digitala näringsfrågor, Film- och TV-branschens Samarbetskommitté

  Försvarsmakten

  Intervju med Leah Zepada Jorsell, rekryteringsinformatör på Försvarsmakten

  Hyresgästföreningen

  Vi möter Marie Linder, förbundsordförande hos Hyresgästföreningen

  Framtidens risker

  Ulf Bäckman, Redaktör för Framtidens Risker, IF berättar om "Framtidens risker".

  IF Metall

  Vi möter Erik Dullbo, ombudsman på IF Metalls organisationsenhet

  Kommerskollegium

  Vi möter Christopher Wingård, utredare på Kommerskollegium

  Lärarförbundet

  Intervju med Therese Biller, utredare, Lärarförbundet.

  Medlingsinstitutet

  Intervju med Bosse Andersson, Informationsansvarig, Medlingsinstitutet.

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

  Intervju med Lennart Nylund, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

  Vi möter Maria Nyman – handläggare/programme officer på Ungdomsstyrelsen.

  Naturskyddsföreningen

  Vi möter Anna Bengtsson, sakkunig energi på Naturskyddsföreningen

  Nordic Sugar

  Vi möter Anne-Mette Nielsen, Manager Nutrition Communication på Nordic Sugar.

  Returpack

  Vi möter Katarina Lundell, marknadschef på Returpack

  Robert F Kennedy Center

  Vi möter pedagogen Mats Andersson på Robert F Kennedy Center.

  SABO

  Vi möter Fräs Therese Berg, chef för enheten Boende och Juridik på SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

  Samiskt Informationscentrum

  Vi möter Anna Skielta, informatör på Samiskt Informationscentrum

  SKC Svenskt Kärntekniskt Centrum

  Intervju med Jan Blomgren, Professor i tillämpad kärnfysik och Föreståndare Svenskt Kärntekniskt Centrum.

  Specialpedagogiska skolmyndigheten

  Vi möter Lena Hammar, Samordnare Tillgänglighet Specialpedagogiska skolmyndigheten.

  Statens fastighetsverk

  Intervju med Mia Fernlund, Chefredaktör för Kulturvärden, Statens fastighetsverk.

  Stiftelsen Teskedsorden

  Vi möter Lovisa Fhager Havdelin, Projektledare på Stiftelsen Teskedsorden.

  Svensk Energi

  Vi möter Anna Wärme som ansvarar för branschrekryterings- och kompetensförsörjningsfrågor på Svensk Energi

  Svenskt Näringsliv

  Vi möter Mia Liljestrand på Svenskt Näringsliv.

  Svenska Spel

  Vi möter Zenita Strandänger, Tf Kommunikationsdirektör på Svenska Spel.

  Sveriges riksbank

  Vi möter Tommy Persson, projektledare för kommunikationen kring sedel- och myntutbytet på Sveriges riksbank.

  Systembolaget

  Vi möter Patricia Evans, HR-utvecklare med ansvar för inkludering och mångfaldsfrågor

  Swedbank

  Intervju med Arturo Arques, chefredaktör för skoltidningen ”Lyckoslanten” och Swedbank och Sparbankernas privatekonom

  Säkerhetspolisen

  Vi möter Susanne Nyman Kommunikationsstrateg på Säkerhetspolisen.

  Temagruppen Unga i arbetslivet

  Linus Källander, Strategisk kommunikatör, Temagruppen Unga i arbetslivet.

  Tillväxtverket

  Vi möter Johan Lager, medarbetare på Tillväxtverket.

  UR

  Vi möter Boel Nygren, redaktör på UR.

  Ta världen in i klassrummet - UNDP

  Vi möter Staffan Landin, föreläsare och skribent med globala frågor som specialitet.
Tillbaka till produkterna