Välkommen till utbudet.se

Att bli medlem hos oss är helt gratis. Alla produkter du ser här är i tryckt format och du kan beställa upp till 3 klassuppsättningar av de flesta artiklar. För att kunna göra din beställning behöver du bli medlem. Det kan du bli i samband med att du slutför din beställning eller genom att klicka på knappen nedan.

Veckans urval

Aha! HBTQI

IF Metall

Hbtqi är ett samlingsnamn för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner. Att arbeta för en trygg, inkluderande och icke-diskriminerande arbetsplats är allas ansvar, men det är också en viktig facklig fråga. Här kan du som förtroendevald verkligen göra skillnad. Inte minst genom att vara en förebild som säger ifrån vid diskriminering och kränkande jargong. Den här broschyren lär dig mer o...

Kulturama Gymnasium

Medborgarskolan

Kulturama Gymnasium erbjuder två högskoleförberedande program: Estetiska programmet (ES) med profilerna Artist & Musiker, Dans, Film, Fotografi, Konst & Design, Musikal, Musikproduktion, Singer/songwriter samt Teater; och Naturvetenskapsprogrammet (NA) med de särskilda varianterna Bild, Dans och Musik. Skolan ligger i Hammarby Sjöstad i Stockholm, med lokaler för alla våra estetiska inriktningar och profiler/särskilda varianter som musikstudios, bild- och skulptursalar, danssalar, scener...

Affisch: Hållbara skolan

Naturskyddsföreningen

Hur ser dina elevers drömskola ut? Använd den händelserika illustrationen för att samtala om hur skolan och skolmiljön hänger ihop med hållbar utveckling och de globala målen. Passar som inledning till vidare arbete med exempelvis hållbara samhällen eller en miljöanalys av den egna skolan. Lärarhandledning till Hållbara skolan finns på Naturskyddsföreningens hemsida.

Affisch: Allemansrätten

Naturskyddsföreningen

Lär om våra rättigheter och skyldigheter i naturen! Använd affischen som utgångspunkt för samtal om vad allemansrätten innebär. På Naturskyddsföreningens hemsida finns mer skolmaterial om allemansrätten och information om skoltävlingen "Gilla naturen - tema allemansrätten" som pågår hösten 2022. Till affischen passar exempelvis lektionerna "Vad är allemansrätten?", "Koll på orden - allemansrätten", "Case: Allemansrätten" och "Finn fem fel". Affischen kan o...

Sju filmer om allemansrätten

Svenskt Friluftsliv

Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen, men där ingår såväl rättigheter som skyldigheter. Det innebär att ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn till markägare och andra besökare. Med hjälp av detta material och sju filmer om allemansrätten tar vi upp olika ämnen som vi vet att det finns en del funderingar kring. Anders "Ankan" Johansson är skådespelaren som stä...

iMAGO iKorthet

Kultur & kvalitet

Magasinet iMAGO breddar perspektivet på kultur. iMAGO finns för att kultur av och med kulturarbetare med funktionsnedsättning ska bli en naturlig del av samhällets kulturliv. Vi speglar kulturlivet i Sverige och internationellt. Magasinet finns i papper och digitalt med inlästa artiklar och syntolkade bilder. Till varje magasin kommer bilagan iKorthet som ger en snabb presentation av vad det senaste numret av iMAGO handlar om. Tycker man att det är mycket text i vårt stora magasin, då är iKorthe...

Allemansrättsskolan Kartpaket

Svenska Turistföreningen

Den svenska allemansrätten är nyckeln till vår natur. För att naturen – och allemansrätten – ska finnas kvar imorgon måste kunskap om den finnas och spridas vidare. För barn, och den som vill läsa på lätt svenska, har Svenska Turistföreningen nu skapat allemansrättsskolan. Med enkel text och korta filmer kan du lära dig mer om vad den svenska allemansrätten innebär. För att inspirera till lärande ...

Palestina Klimat

Palestinagrupperna i Sverige

Klimatkrisen är global och påverkar oss alla - men på olika sätt. I Palestina förvärras klimathotet av Israels långvariga militärockupation, som har så stor negativ miljöpåverkan att det finns allvarliga hot mot ekosystemen både på land och till havs. I den här skriften tittar vi närmare på klimat- och miljöområdet och de många insatser som görs för att bevara naturen och hantera konsekvenserna av miljöförstöring och klimatförändringar. Vi hoppas göra det tydligt varför en rättvis fred är absolu...

Arbetsmiljö

Arena Skolinformation

Materialet tar upp hur arbetsmiljöarbetet fungerar på en arbetsplats och på skolor. Med internationella utblickar och en historisk tillbakablick. Det kan användas på gymnasieskolan, såväl på yrkesförberedande som studieförberedande program. I den nya upplagan har fokus lagts på juridik, arbetsmarknadens nya former av anställningar såsom gigekonomin och hur digitalisering påverkar framtida arbetsmarknad. I den tillhörande lärarhandledningen görs tydliga kopplingar till GY 11, i till exempel samhä...

Arbetslivet

Arena Skolinformation

Materialet visar en bild av hur arbetsmarknaden fungerar i Sverige idag och vad man som ung ska tänka på inför livet efter gymnasiet. Här tas den svenska modellen, arbetstagares rättigheter, internationell arbetsmarknad och mycket mer upp. En ökad förståelse för samtiden ges genom en historisk beskrivning av fackförbundens uppkomst. I den nya upplagan har fokus lagts på juridik, etiska frågor, rasism på arbetsmarknaden och hur gigekonomi och digitalisering påverkar framtida arbetsmarknad.I tillh...

Så här blir du miljonär i hängmattan

Sparklubben Media AB

"Så här blir du miljonär i hängmattan" beskriver hur ränta på ränta fungerar samt ger grundläggande privatekonomisk kunskap. Följer du bokens principer finns goda möjligheter att över tid bygga upp ett eget kapital. Att lära sig grunderna om privatekonomi tidigt i livet är viktigt - unga har tiden på sin sida. Bokens författare är Per H Börjesson, vd på Spiltan Invest. Han har vid ett flertal tillfällen stuckit ut hakan i media då han kritiserat finansbranschens agerande mot sina kunder....

Om polisen

Polisen

Det här är ett material om polisen för svenska som andraspråk. Det innehåller information om rättigheter och skyldigheter, lagar och regler, vad polisen gör och när du ska kontakta polisen. Materialet är anpassat för SFI (svenska för invandrare) och språkintroduktion på gymnasiet. Det stödjer undervisningen i svenska och bidrar till att öka kunskapen om sådant som är bra att känna till om polisen när man är ny i Sverige. De kunskapshöjande avsnitten innehåller diskussionsfrågor, ordlistor och öv...

Topplista - lärarnas favoriter!
Topplistan