Producera informationsmaterial för skolan

Ett av skolans viktigaste uppdrag är att rusta eleverna för en framtid där värdering, sortering och granskning av information är en ytterst viktig kompetens. Därför betonar läroplaner, kursplaner och ämnesplaner att förmågan till kritiskt granskning av information skall övas i varje ämne genom elevernas hela skolgång.
 
 

Olika källor - en självklarhet i dagens skola

Grundskolans kursplaner och gymnasieskolans ämnesplaner lyfter fram hur viktigt det är att skolan hjälper eleverna till källkritisk förmåga. I läroplanen framgår det tydligt att material från olika källor skall användas, att anknytning med samhället är viktigt och att eleverna skall träna förmågan att kritiskt granska information. Läroplanen, både för grundskola och gymnasiet, välkomnar med andra ord material som kommer ifrån olika aktörer utanför skolan.
 
På utbudet.se har vi samlat både skolmaterial som är anpassade för målgruppen och andra informationsmaterial. Olika typer av utbildningsmaterial fyller olika sorters funktion – och vilket material som beställs beror på i vilket syfte och sammanhang materialet ska användas. Ibland ska materialet vara ett autentiskt informationsmaterial för att eleverna ska få exempel från verkligheten och ibland ska materialet användas som huvudläromedel. Gemensamt för dessa material är att de efterfrågas av lärarna.
 
 

Att anpassa materialet till målgruppen

För att ett skolmaterial skall användas på bästa sätt är det viktigt att de anpassas för den målgrupp man vill nå ut till. Materialen skall helst ha kopplingar till läroplaner och kursplaner och vara uppbyggda på ett pedagogiskt sätt. På så vis blir det enklare för lärarna att använda materialet i undervisningen.

 
Hur gör man då för att anpassa sitt material? Det första kan vara att komplettera materialet med en lärarhandledning. Vi har tagit fram "Lathund för en bra lärarhandledning". Den är tänkt att inspirera och ge lite enkla tips och råd på saker att tänka på när man arbetar fram en lärarhandledning.
 
Mejla oss så skickar vi gärna över "Lathund för en bra lärarhandledning" till dig! info@utbudet.se
 

Duktiga läromedelsproducenter

Är ni intresserad av att ta fram ett nytt anpassat skolmaterial? Då har vi flera läromedelsproducenter som kan hjälpa till. Dessa kan även hjälpa till med din lärarhandledning. Hör av er till oss så får ni en lista. 

 

Kontakta oss

Kontakta gärna vår försäljningschef:

Edvard Lind
edvard.lind@utbudet.se
08-440 92 39