Distribuera informationsmaterial till skolan via oss

Utbudet.se distribuerar informationsmaterial från organisationer, myndigheter och företag till Sveriges alla skolor, universitet och högskolor. Över 110 000 lärare och annan skolpersonal är medlemmar på utbudet.se. Materialen är helt kostnadsfria att beställa för lärarna och är ett mycket uppskattat komplement i undervisningen.

Har du något viktigt att berätta?

Utbudet.se är den självklara kanalen mellan skola och näringsliv. Genom oss får elever över hela Sverige möjlighet att ta del av sådant som inte alltid står i skolböckerna - en inblick i världen utanför.

Det finns många anledningar till varför lärare väljer att beställa material från utbudet.se. Vissa använder det som illustration till det som läroboken beskriver. Andra utnyttjar det som diskussionsunderlag, som jämförelsematerial eller som en språngbräda in i ett nytt ämne. Gemensamt känner de alla att de vinner tid – lärarens stora bristvara – när tillgängligt, kostnadsfritt material finns samlat på ett och samma ställe - här på utbudet.se.
 

Nå ut effektivt till skolan

Utbudet.se är Sveriges största lärarsajt för lektionsmaterial. Våra medlemmar, som nu har blivit över 110 000, går regelbundet in på vår hemsida och ser vilka kostnadsfria material som skulle passa till undervisningen. Materialen kan vara t ex broschyrer, böcker och filmer från myndigheter, organisationer och företag. Materialen ska vara relevanta för skolan men behöver inte vara anpassat eller framtaget för målgruppen.

 

Utbudet.se - en helhetslösning

Utbudet.se lagerhåller, packar, distribuerar och marknadsför dina tryckta material. Vi visar upp ditt material i våra olika kanaler såsom medlemsmejl, social media, tryckta kataloger, annonser, bilagor i tidningar, banners med mera. Att utbudet.se fyller en viktig funktion märks på den kraftigt ökande efterfrågan, både bland lärare och på antalet medverkande representanter från näringslivet.

 

Vill du satsa på morgondagens vuxna?

Vill du också vara med och göra dina kunskaper och ditt företag synligt för lärarna och eleverna, visa att du finns helt enkelt och är intresserad av skolan? Då hoppas vi att du kommer att använda utbudet.se -  kanalen som är lika enkel för lärarna som den är effektiv för dig!

 

Vill ha hjälp att ta fram skolmaterial och lärarhandledningar?

Vi har nätverket om du behöver ha kontakt med de som kan hjälpa dig att producera skolmaterial och lärarhandledningar. Kontakta oss, så får du veta mer.

 
Kontakta gärna vår försäljningschef:
 
Edvard Lind
edvard.lind@utbudet.se
08-440 92 39