Trygg-Hansa

Vi på Trygg-Hansa, Stockholm Live, Bauhaus och Tim Bergling Foundation delar alla visionen och viljan att minska den psykiska ohälsan genom att placera Sveriges unga i centrum och visa att vuxenvärlden bryr sig. Genom att fokusera på det förebyggande arbetet och bidra med kunskap, konkreta verktyg och aktiviteter kopplat till ungas psykiska hälsa ger vi ungdomar bättre förutsättningar att må bra samtidigt som vi gör vuxna medvetna om hur utbredd den psykiska ohälsan är bland unga idag. Tillsammans bidrar vi till att öka ungas välmående och framtidstro.Innehållet i utbildningen För alla unga – en utbildning i psykisk hälsa är vetenskapligt förankrat och framtaget tillsammans med experter och forskare med stor kunskap kring de ämnen som förmedlas. Även ungdomar är en källa till kunskap där hänsyn har tagits till ungas önskemål gällande bland annat utbildningens visuella uttryck och innehåll.


Tryckt material för beställning
Komplettera med digitala material
Alla nedanstående digitala filer, mejlas automatiskt ut till din registrerade e-postadress inom en vecka efter lagd beställning. Du kan också ladda ner dem direkt här.
För alla unga lanseras i Avicii Arena

Den 1 december 2021 lanserade Trygg-Hansa För alla unga som ett initiativ inom Avicii Arena. Genom att placera Sveriges unga i centrum vill vi minska den psykiska ohälsan och visa att vuxenvärlden bryr sig. Vårt fokus är det förebyggande arbetet och på så sätt ger vi ungdomar bättre förutsättningar att må bra – samtidigt som vi gör vuxna medvetna om hur utbredd den psykiska ohälsan är bland unga idag. Engagerade partners till Avicii Arena är Trygg-Hansa, Bauhaus, Stockholm Live och Tim Bergling Foundation.

Introduktionsfilm till alkohol och droger

Här kan du se ett exempel på en film från utbildningen. I det här klippet introduceras delen om hur alkohol och droger påverkar hjärnan och kroppen, med en film som handlar om att göra kloka val.

Introduktionsfilm till För alla unga

Utbildningen är utformad som en resa där eleverna samlar kunskap om hjärnhälsa, tonårstiden, känslor och psykisk ohälsa, alkohol och drogers påverkan på hjärnan samt ger möjlighet till fördjupning. För alla unga är utvecklad tillsammans med ungdomar, lärare, hjärnforskare och andra experter på ungas mående. Den innehåller korta filmer som varvas med texter, ljudklipp och uppdrag. Utbildningen är lämplig för mentorstiden, eller annan återkommande stund du har med dina elever.

För alla unga podd

Du som lyssnar kommer att möta olika experter som ger dig intressant fakta men också tips och råd om bland annat vår fysiska och psykiska hälsa, kroppen samt droger och alkohol.