Handelshögskolan Umeå universitet

Handelshögskolan vid Umeå universitet ligger på Umeå universitets campus och hos oss läser närmare 4000 av universitetets 37 000 studenter. Vi månar om en nära relation med arbetslivet. Under utbildningen möter du, som vår student, framgångsrika experter, beslutsfattare och företagare under till exempel arbetsmarknadsdagar, gästföreläsningar, praktik och examensarbeten. 

Du har också under utbildningen stora möjligheter till utbytesstudier och på Campus kommer du att vistas i en internationell miljö där du möter utbytesstudenter som valt att komma till oss. Vi utbildar morgondagens ledare och ser fram emot att just du blir en av dem!
Tryckt material för beställning