Sveriges riksbank

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbankens arbete handlar om att ge ut pengar och se till att de behåller sitt värde över tiden. Det kallas för penningpolitik och målet är att hålla inflationen, den allmänna prisstegringen, låg och stabil. Banken har också i uppdrag att se till att betalningarna i ekonomin kan ske säkert och effektivt.

Riksbankens föreläsningar för gymnasieskolor och komvux

Vill du veta mera om Riksbankens organisation, sedlar och mynt eller penningpolitik i praktiken/penningpolitik med inflationsmål eller Riksbankens arbete med finansiell stabilitet? Boka in dig och din gymnasieklass på en föreläsning!

För gymnasieskolor och komvux

Nu kan Riksbanken återigen ta emot skolklasser till huset på Brunkebergstorg. Riksbanken erbjuder nu föreläsningar om Riksbankens roll i samhällsekonomin, antingen på Riksbanken eller digitalt. Vi tar emot skolklasser som läser ekonomi och samhällskunskap på gymnasiet, Komvux, KY-utbildningar eller på motsvarande utbildningsnivåer.

Under föreläsningen, som tar en knapp timme inklusive frågor, får eleverna en grundläggande presentation av Riksbankens roll och uppgifter i samhällsekonomin.


Föreläsningen tar bland annat upp:

  • Vad är en centralbank och vad gör Riksbanken?
  • Vad är penningpolitik och finansiell stabilitet?
  • Vad är inflation?
  • Varför har Riksbanken en guld- och valutareserv?
  • Hur betalar vi i dag och i framtiden och vad är Riksbankens roll i betalningssystemet?


Föreläsningarna är gratis.

Önskar ni en digital föreläsning eller en föreläsning på Riksbanken, anmäl ert intresse genom att gå vidare och klicka på knappen nedan. Tiden bekräftas per epost!

Frågor angående föreläsningar kan skickas till forelasning@riksbank.se

Anmäl dig här

Riksbankens roll i samhällsekonomin - digital utbildningseftermiddag

Sveriges riksbanks kostnadsfria utbildningsdag på distans om Riksbankens roll i samhällsekonomin. För gymnasielärare i samhällskunskap eller ekonomi.

Sveriges riksbank anordnar en kostnadsfri lärardag digitalt under en eftermiddag den 4 maj. Under denna eftermiddag får du som är gymnasielärare i ekonomi och/eller samhällskunskap möjlighet att uppdatera dina kunskaper om samhällsekonomi och få en djupare inblick i Riksbankens arbete. Avslutningsvis kommer du även få en unik möjlighet till att ställa frågor- samt lyssna till riksbankschef Erik Thedéen. 

 

Riksbankens roll i samhällsekonomin - digital lärardag (eftermiddag)

Datum: 4 maj 2023
Tid: Kl. 13:00-16:30
Var: Digitalt via Microsoft Teams
Pris: Kostnadsfritt
Målgrupp: Gymnasielärare i samhällskunskap och/eller ekonomiska ämnen


Programpunkter:

- Riksbankens roll i samhällsekonomin
- Penningpolitik med inflationsmål
- Utvecklingen på betalningsmarknaden
- Riksbankens arbete med finansiell stabilitet
- Förvaltningen av guld- och valutareserven 
- Frågestund med riksbankschef Erik Thedéen

(med reservation för ändringar)

Under eftermiddagen ryms kortare pauser mellan varje föreläsning. Programmet med samtliga tider samt teknisk information och inbjudan att ansluta till Teams mejlas ut till anmälda deltagare några dagar i förväg.


Anmälan
Intresserad av att delta på den digitala lärardagen? Klicka på anmälningsknappen nedan.


Bekräftelse på att du har fått en plats skickas först efter att du har registrerat dina uppgifter i anmälningsformuläret. Det är först till kvarn som gäller och antalet platser är begränsat. Anmälan är bindande.

Observera att lärardagen endast erbjuds till lärare som undervisar i gymnasieämnena samhällskunskap och/eller ekonomi.


Vid frågor är du välkommen att kontakta utbudet.se. Mejla elin@utbudet.se eller ring 08-4409230.

Varmt välkommen med din anmälan!

Anmäl dig här
Lärarröster om materialet Bra utgångspunkt för diskussion som är en sak som jag lägger stor vikt vid i min undervisning.