Polismyndigheten

Polismyndigheten ska tillsammans med övriga myndigheter inom och utom rättsväsendet genom sina insatser bidra till att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Sju polisregioner har helhetsansvar för polisverksamheten inom ett angivet geografiskt område. Ansvaret omfattar bland annat utredningsverksamhet, brottsförebyggande verksamhet och service. Totalt består myndigheten av cirka 30 000 medarbetare.

Tryckt material för beställning
Lärarröster om materialet
Materialet har varit mycket bra. Många av de som går hos mig förmedlar också kunskapen hem till sin
familj som är lite "skeptiska" till polis.