Sveriges 3R-center, Jordbruksverket

Sveriges 3R-center är ett nationellt kompetenscentrum när det handlar om att ersätta, minska och förfina djurförsök i Sverige. 3R är en internationell förkortning för orden replace (ersätta), reduce (minska) och refine (förfina). Centret som är en del av Jordbruksverket, arbetar på uppdrag av Sveriges nationella kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål.