Högskolan i Halmstad

Högskolan i Halmstad är känd för sina populära och verklighetsförankrade utbildningar. Lärosätet fokuserar på att rusta människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället. Sedan starten 1983 har Högskolan i Halmstad präglats av nytänkande och gränsöverskridande.
Tryckt material för beställning