Välkommen till utbudet.se

Här hittar du massor av material du kan använda på din lektion. Vi har anpassat lektions material för alla årskurser. Att bli medlem och beställa hos oss är helt gratis. Alla produkter du ser här är i tryckt format. Beställ skrifterna och använd dem till din lektionsplanering.

Veckans urval

Sorgen efter den som inte orkade leva

Betaniastiftelsen

Det här är ett närståendehäfte till den som mist en person i självmord. Sorgen efter självmord är ofta mer komplicerad än annan sorg och kan kännas omöjlig att ta sig igenom. Häftet ger kunskap och vägledning som ökar förståelsen för sorgens natur och underlättar sorgearbetet. Författat av suicidforskaren Ullakarin Nyberg för Betaniastiftelsen, med stöd från Folkhälsomyndigheten samt kunskapsstöd från SPES – Riksförbundet för SuicidPrevention och EfterlevandeStöd.

Rovdjur spelar roll

Svenska Rovdjursföreningen

Fakta om rovdjurens betydelse för ekosystemen. De stora rovdjuren i toppen av näringskedjorna formar de ekosystem där de lever. Om de utrotas förändras naturen och den biologiska mångfalden utarmas. Drastiska förändringar i ekosystem har kopplats till utrotning eller begränsning av rovdjur på flera håll i Europa och Nordamerika.

Berg Bygger

Sveriges Bergmaterialindustri - SBMI

Se dig omkring! Bergmaterial finns överallt och är ett nödvändigt material för att bygga och utveckla vårt samhälle. Merparten av bergmaterialet kommer idag från bergtäkter, där berg bryts och sedan krossas till lämpliga storlekar. En minskande del bergmaterial kommer också från naturgrustäkter. Samhällets behov av bergmaterial måste ta hänsyn till geologiska för...

Forskning djurförsök och 3R

Sveriges 3R-center, Jordbruksverket

Denna lärarhandledning är till för dig som arbetar på gymnasiet och vill fördjupa undervisningen om vad forskning är, olika metodval, etiska frågor och avvägningar i relation till djurförsök och andra metoder som inte använder djur. Sveriges 3R-center (som är en del av Jordbruksverket) har tagit fram tre digitala lektioner som är kopplade till kursplanen och som kan användas för både självstudier och samtal. Lektionerna kopplar i första hand till gymnasieskolans kurser i naturkunskap och biologi...

10 snabba om gluten

Brödinstitutet

Är gluten farligt? Ja, om man har celiaki, annars nej. Gluten är en naturlig beståndsdel – ett protein – i råg, vete och korn som gör brödet luftigt. Vi har ätit spannmål i över 10 000 år och det är helt­­­­­ naturligt för kroppen. Däremot är gluten skadligt för dem som lider av celiaki (glutenintolerans). ”10 snabba om gluten” presenterar enkelt och tydligt om vad gluten är och vad celiaki (glutenintolerans) innebär. Alla påståenden har vetenskapligt stöd och är uppdate...

Utbildningsprogram 2023/2024

Mälardalens universitet

Hos oss kan finns 50-tal utbildningsprogram på grundnivå, 20-tal program på avancerad nivå och över 1 000 kurser inom områdena design, ekonomi och juridik, hälsa och vård, matematik, matematikdidaktik och naturvetenskap, musik och opera, samhälls- och beteendevetenskap, språk, kommunikation och litteratur, teknik samt undervisning och lärande. I denna folder har vi samlat alla program på grund- och avancerad nivå.

Direkt nr 3/2023

Läkare Utan Gränser

Det finns alltid ett skäl till att människor flyr. Oavsett om det beror på väpnade konflikter eller annat våld, på naturkatastrofer eller fattigdom så är det ofta fråga om liv eller död. Eller i alla fall om att kunna leva ett värdigt liv. Men i Europa och på flera andra håll i världen pågår just nu en avhumanisering av människor på flykt. Varför är det så? Och vilka konsekvenser kan det få på människors hälsa? Det kan du läsa om i det här numret av Direkt.

Arbete

Arena Skolinformation

Detta är ett utbildningsmaterial på lättläst svenska om arbetsliv och arbetsmiljö i Sverige. Materialet riktar sig till SFI och andra arbetsmarknadsförberedande insatser och utbildningar samt för elever på gymnasiet i behov av lättlästa texter. Syftet med materialet är att utveckla både språk och kunskaper om arbetsmarknaden hos människor som ska förberedas inför ett arbetsliv i Sverige. Läsaren kan sakna el...

Hälsa och vård i Sverige

Cancerfonden

Ett material för SFI-undervisningDet här materialet handlar om att ta hand om sin kropp och sin hälsa, om att söka sjukvård i Sverige, om cancer och om att vara stöd till någon som är sjuk. Eleverna får ta del av faktatexter, tips, en kallelse från vården, en personlig berättelse och öva på statistik. Materialet innehåller många olika sorters övningar. Det kan vara bra att veta att Hälsa och vå...

Så här blir du miljonär i hängmattan

Sparklubben Media AB

Boken är lämplig för elever på gymnasienivå. "Så här blir du miljonär i hängmattan" beskriver hur ränta på ränta fungerar samt ger grundläggande privatekonomisk kunskap. Följer du bokens principer finns goda möjligheter att över tid bygga upp ett eget kapital. Att lära sig grunderna om privatekonomi tidigt i livet är viktigt - unga har tiden på sin sida. Bokens författare är Per H B...

Spara, Investera, Låna

Finansinspektionen

I den här broschyren har vi samlat fakta och inspiration som kan hjälpa dig till ett givande sparande och även ge dig kunskap och insikter om vad som är bra att tänka på ifall du någon gång skulle behöva låna. Vi kommer bland annat gå in på hur du kan tänka kring olika typer av sparande, hur du kan välja att investera dina pengar, vilka olika typer av lån som finns och vad som är bra att tänka på in...

Budget, Betala och Försäkra

Finansinspektionen

Hur kan du effektivt planera din ekonomi? Hur undviker du att hamna i skuldfällan? Vilka är dina rättigheter som konsument? Och vilka försäkringar behöver du genom livet? I den här broschyren hittar du kunskap och inspiration som kan hjälpa dig i just dessa frågor och mycket mer för att skapa en balans i din ekonomi. Broschyren är en del av Gilla din ekonomis utbildningsinsatser som samordnas av Finansinspektionen inom Nationella nätve...

Topplista - lärarnas favoriter!
Topplistan
5