Välkommen till utbudet.se

Här hittar du massor av material du kan använda på din lektion. Vi har anpassat lektions material för alla årskurser. Att bli medlem och beställa hos oss är helt gratis. Alla produkter du ser här är i tryckt format. Beställ skrifterna och använd dem till din lektionsplanering.

Veckans urval

Arbete

Arena Skolinformation

Detta är ett utbildningsmaterial på lättläst svenska om arbetsliv och arbetsmiljö i Sverige. Materialet riktar sig till SFI och andra arbetsmarknadsförberedande insatser och utbildningar samt för elever på gymnasiet i behov av lättlästa texter. Syftet med materialet är att utveckla både språk och kunskaper om arbetsmarknaden hos människor som ska förberedas inför ett arbetsliv i Sverige. Läsaren kan sakna el...

Så här blir du miljonär i hängmattan

Sparklubben Media AB

Boken är lämplig för elever på gymnasienivå. "Så här blir du miljonär i hängmattan" beskriver hur ränta på ränta fungerar samt ger grundläggande privatekonomisk kunskap. Följer du bokens principer finns goda möjligheter att över tid bygga upp ett eget kapital. Att lära sig grunderna om privatekonomi tidigt i livet är viktigt - unga har tiden på sin sida. Bokens författare är Per H B...

Aha! HBTQI

IF Metall

Hbtqi är ett samlingsnamn för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner. Att arbeta för en trygg, inkluderande och icke-diskriminerande arbetsplats är allas ansvar, men det är också en viktig facklig fråga. Här kan du som förtroendevald verkligen göra skillnad. Inte minst genom att vara en förebild som säger ifrån vid diskriminering och kränkande jargong. Den här broschyren lär dig mer o...

Hälsa och vård i Sverige

Cancerfonden

Ett material för SFI-undervisningDet här materialet handlar om att ta hand om sin kropp och sin hälsa, om att söka sjukvård i Sverige, om cancer och om att vara stöd till någon som är sjuk. Eleverna får ta del av faktatexter, tips, en kallelse från vården, en personlig berättelse och öva på statistik. Materialet innehåller många olika sorters övningar. Det kan vara bra att veta att Hälsa och vå...

Metals for generations to come

Boliden Group

Bolidens eget magasin Metals for Generations to Come beskriver vår verksamhet på ett illustrerande och lättillgängligt sätt. Djupdykningar ner i intressanta ämnesområden såsom hållbarhet och våra metallers roll i klimatomställning varvas med intervjuer och tillbakablickar i företagets långa och spännande historia. Magasinet är ett populärt undervisningsmaterial och utkommer årligen.

Medicinsk Vetenskap 3/2023

Karolinska Institutet

Tuggummi, akupressur, vaccin. Försöken att stoppa illamående är flera. I nya numret av Medicinsk Vetenskap intervjuas forskarna som studerar en viktig evolutionär försvarsmekanism – som får oss att må räv.Dessutom: Stor fördjupning om rättspsykiatrisk vård, bland annat visar forskningen att vårdtiderna är längre än man tidigare trott. Möt också professorn vill hitta nya sätt att föreby...

Ord om migration

Europeiska Migrationsnätverket (EMN), Migrationsverket

Vad betyder egentligen migration och vem är flykting? Vad är vidarebosättning och Schengenområdet? Europeiska migrationsnätverket (EMN) inom Migrationsverket har tagit fram en folder som reder ut de vanligaste begreppen. Foldern förklarar med hjälp av illustrationer på ett läsvänligt sätt cirka 20 begrepp inom migration, asyl och integration. Den riktar sig till alla som behöver lära sig mer om migrationsfrågor till exempel inom sin utbildning eller på arbetet och kan användas som en enklare ord...

Samtal som räddar liv

Betaniastiftelsen

Vikfoldern Samtal som räddar liv hjälper dig att bli tryggare i mötet med personer som inte mår bra och kan vara i risk för att ta sitt liv. Den innehåller en personcentrerad samtalsmetod och några användbara frågor att ställa till personer med tankar om suicid. Foldern är ett komplement till Betaniastiftelsens webbutbildning "Samtal som räddar liv – suicidprevention genom meningsskapande möten". Framtaget i samarbete med suicidforskaren Ullakarin Nyberg och med stöd från Folkhälsomyndigheten.

10 snabba om bröd

Brödinstitutet

Bröd är något av det mest klimatsmarta man kan äta och fullkorn finns bara i bröd och spannmål som förebygger ohälsa. "10 snabba om bröd" presenterar enkelt och tydligt vad bröd är och hur det påverkar vår hälsa och klimat. Alla påståenden har vetenskapligt stöd och är uppdaterade 2021

Rovdjur spelar roll

Svenska Rovdjursföreningen

Fakta om rovdjurens betydelse för ekosystemen. De stora rovdjuren i toppen av näringskedjorna formar de ekosystem där de lever. Om de utrotas förändras naturen och den biologiska mångfalden utarmas. Drastiska förändringar i ekosystem har kopplats till utrotning eller begränsning av rovdjur på flera håll i Europa och Nordamerika.

Transportyrken - Information på sju språk

TYA

Information på sju språk om att arbeta som Lastbilsförare,Truckförare, Taxiförare och Däckmontör. Språket i broschyren är på svenska, engelska, somali, tigrinja, arabiska, persiska och dari.

Våga synas – Bli målare

Målerifakta AB, Måleribranschens Yrkesnämnd

Här får du en överskådlig beskrivning av vad det innebär att arbeta som målare. Korta avsnitt om hållbarhet i branschen, framtidsutsikter och hur rollen som målare ser ut idag.

Topplista - lärarnas favoriter!
Topplistan