Välkommen till utbudet.se

Här hittar du massor av material du kan använda på din lektion. Vi har anpassat lektions material för alla årskurser. Att bli medlem och beställa hos oss är helt gratis. Alla produkter du ser här är i tryckt format. Beställ skrifterna och använd dem till din lektionsplanering.

Veckans urval

Forskning djurförsök och 3R

Sveriges 3R-center, Jordbruksverket

Denna lärarhandledning är till för dig som arbetar på gymnasiet och vill fördjupa undervisningen om vad forskning är, olika metodval, etiska frågor och avvägningar i relation till djurförsök och andra metoder som inte använder djur. Sveriges 3R-center (som är en del av Jordbruksverket) har tagit fram tre digitala lektioner som är kopplade till kursplanen och som kan användas för både självstudier och samtal. Lektionerna kopplar i första hand till gymnasieskolans kurser i naturkunskap och biologi...

Aha! HBTQI

IF Metall

Hbtqi är ett samlingsnamn för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner. Att arbeta för en trygg, inkluderande och icke-diskriminerande arbetsplats är allas ansvar, men det är också en viktig facklig fråga. Här kan du som förtroendevald verkligen göra skillnad. Inte minst genom att vara en förebild som säger ifrån vid diskriminering och kränkande jargong. Den här broschyren lär dig mer o...

Så här blir du miljonär i hängmattan

Sparklubben Media AB

Boken är lämplig för elever på gymnasienivå. "Så här blir du miljonär i hängmattan" beskriver hur ränta på ränta fungerar samt ger grundläggande privatekonomisk kunskap. Följer du bokens principer finns goda möjligheter att över tid bygga upp ett eget kapital. Att lära sig grunderna om privatekonomi tidigt i livet är viktigt - unga har tiden på sin sida. Bokens författare är Per H B...

Arbetsmiljö

Arena Skolinformation

Just nu får du dessutom med en affisch A-Ö om arbetslivetMaterialet tar upp hur arbetsmiljöarbetet fungerar på en arbetsplats och på skolor. Med internationella utblickar och en historisk tillbakablick. Det kan användas på gymnasieskolan, såväl på yrkesförberedande som studieförberedande program. I den nya upplagan har fokus lagts på juridik, arbetsmarknadens nya former av anställningar såsom gigekonomin och ...

Arbete

Arena Skolinformation

Just nu får du dessutom med en affisch A- Ö om arbetslivetDetta är ett utbildningsmaterial på lättläst svenska om arbetsliv och arbetsmiljö i Sverige. Materialet riktar sig till SFI och andra arbetsmarknadsförberedande insatser och utbildningar samt för elever på gymnasiet i behov av lättlästa texter. Syftet med materialet är att utveckla både språk och kunskaper om arbetsmarknaden hos människor som ska för...

Arbetslivet

Arena Skolinformation

Just nu får du dessutom med en affisch A-Ö om arbetslivetMaterialet visar en bild av hur arbetsmarknaden fungerar i Sverige idag och vad man som ung ska tänka på inför livet efter gymnasiet. Här tas den svenska modellen, arbetstagares rättigheter, internationell arbetsmarknad och mycket mer upp. En ökad förståelse för samtiden ges genom en historisk beskrivning av fackförbundens uppkomst. I den nya upplagan har fokus lagts p&ari...

Vad händer om jag förlorar jobbet?

Sveriges a-kassor

Ett utbildningsmaterial om a-kassa riktat till SFI-elever på nivå C och D. Vad ska du tänka på när du får ditt första jobb i Sverige och hur ser du till att klara ekonomin om du skulle bli arbetslös? Det självinstruerande häftet innehåller faktatexter, dialoger, statistik, vanliga frågor och svar om a-kassa och ordlistor. Materialets övningar tränar läsförståelse, hörförståelse, ordkunskap och uttal. Det finns också diskussionsfrågor där eleverna får möjlighet att ge uttryck för sina egna åsikte...

Varför handlar vi med omvärlden?

Kommerskollegium

"Varför handlar vi med omvärlden?" beskriver på ett lättillgängligt sätt varför länder handlar med varandra och hur handeln ser ut idag. Skriften tar upp ämnen som Sveriges handelsutveckling, protektionismens effekter, handel i en global värld och hur kopplingen mellan handel och hållbarhet kan se ut.Skriften ges ut av Kommerskollegium - Sveriges expertmyndighet inom handel och handelspolitik - och har som syfte att förklara varfö...

För alla unga – en digital utbildning i psykisk hälsa

Trygg-Hansa

OBS! Varje ark består av 15 kort. Så om du har 30 elever, beställ två ark.Vill du förebygga psykisk ohälsa tillsammans med din klass? För alla unga är en kostnadsfri, digital och interaktiv utbildning som stärker ungas möjlighet att må bra under tonårstiden. Här kan du beställa kort om utbildningen att dela ut till dina elever. När du beställt får du en länk till utbildningen och kan direkt sätta i gång med din klass! För alla unga innehåller material för ca 1,5-2 terminer.

Engagemang och motstånd

Samiskt Informationscentrum / Sametinget

I en levande och jämlik demokrati är det viktigt att alla invånare engagerar sig och deltar i demokratins beslutsprocesser. I en fungerande demokrati tar majoriteten hänsyntill att minoriteters rättigheter också måste skyddas. Eftersom samerna är erkända som både ett urfolk och ett folk i Sverige har de rätt till självbestämmande och rätt att bevara och utveckla språk, näringar och kultur. Denna broschyr handlar...

Transportyrken - Information på sju språk

TYA

Information på sju språk om att arbeta som Lastbilsförare,Truckförare, Taxiförare och Däckmontör. Språket i broschyren är på svenska, engelska, somali, tigrinja, arabiska, persiska och dari.

Badvett

Sjöräddningssällskapet

Här kommer ett förslag på hur du kan hålla en livsviktig lektion om att bada säkert. Det handlar om badvett och om att vara en bra ”badkompis”. Lektionen ger kunskap och väcker intresse för vattennära aktiviteter, men handlar också om att ha respekt för vatten. Handledning finns som en terorilektion och en idrottslektion. Lektionerna är fristående, men gör gärna båda två. Avsluta med diplom. Lektionen är uppdelad i moduler, och tillsammans tar dessa mer än en lektion i anspråk. Välj därför de de...

Topplista - lärarnas favoriter!
Topplistan
6