Studiebesök på Kommerskollegium?

Varför handlar Sverige med omvärlden? Hur ser den internationella handeln ut? Svaren hittar du i Kommerskollegiums skolmaterial, men möjligheten finns även att diskutera frågorna vid ett studiebesök.

Kommerskollegium finns i Stockholm och är Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Möjligheten finns nu att komma på ett kostnadsfritt studiebesök för att diskutera hur världshandeln ser ut idag. Utgångspunkten är skriften Varför handlar vi med omvärlden? men det finns även utrymme att skräddarsy delar av besöket tillsammans med föreläsaren.

Exempel på områden som diskuterats vid tidigare studiebesök är:

  • hur Sverige handlar med omvärlden både idag och ur ett historiskt perspektiv
  • vad EU:s inre marknad innebär 
  • hur handelns koppling till miljö och hållbar utveckling ser ut.

Studiebesöket beräknas till en timme där fördelningen mellan föreläsningstid och diskussion är flexibel.

För bokning och mer information: christopher.wingard@kommers.se

Välkomna till Kommerskollegium!

Christopher Wingård, utredare Kommerskollegium

Anmäl dig här