Betaniastiftelsen: Samtal som räddar liv – webbutbildning

Samtal som räddar liv – meningsskapande möten som suicidprevention

Det här är webbutbildning för dig som möter personer som inte mår bra och kan vara i risk för att ta sitt liv.  Den ger kunskap om hur du kan leda samtal med speciellt fokus på hur livsfrågor och existentiell hälsa kan vara en viktig del i mötet.

Genom filmatiserade samtal och egen reflektion får du öva dig på att våga vara viktig i möten och samtal som kan rädda liv. Materialet ger dig kunskap om hur livsfrågor och existentiell hälsa är en viktig del i att möta människor med en helhetssyn.

Utbildningen är kostnadsfri

Anmäl dig här