Kommerskollegium

Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Vi arbetar för en fri och öppen handel med klara spelregler, både inom och utanför EU. Vår främsta uppgift är att göra underlag och analyser åt regeringen. Det kan exempelvis handla om förhandlingar av nya frihandelsavtal, om Världshandelsorganisationen WTO eller om EU:s inre marknad. Vi bevakar och följer dagsaktuella ämnen som Brexit samtidigt som vi arbetar med de frågor som kommer att forma handeln imorgon, t.ex. ny teknik, dataflöden eller hur vi kan handla på ett hållbart vis.

Vi arbetar också med att sprida information om handel, bland annat via vårt skolmaterial. Syftet med materialet är att öka förståelsen om internationell handel och varför handelsfrågorna är så viktiga för oss alla. Kommerskollegium tar även emot studiebesök där en skräddarsydd föreläsning om handel ges. För mer information registrator@kommerskollegium.se. Vill du veta mer, besök www.kommerskollegium.se

Tryckt material för beställning

Studiebesök på Kommerskollegium?

Varför handlar Sverige med omvärlden? Hur ser den internationella handeln ut? Svaren hittar du i Kommerskollegiums skolmaterial, men möjligheten finns även att diskutera frågorna vid ett studiebesök.

Kommerskollegium finns i Stockholm och är Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Möjligheten finns nu att komma på ett kostnadsfritt studiebesök för att diskutera hur världshandeln ser ut idag. Utgångspunkten är skriften Varför handlar vi med omvärlden? men det finns även utrymme att skräddarsy delar av besöket tillsammans med föreläsaren.

Exempel på områden som diskuterats vid tidigare studiebesök är:

  • hur Sverige handlar med omvärlden både idag och ur ett historiskt perspektiv
  • vad EU:s inre marknad innebär 
  • hur handelns koppling till miljö och hållbar utveckling ser ut.

Studiebesöket beräknas till en timme där fördelningen mellan föreläsningstid och diskussion är flexibel.

För bokning och mer information: christopher.wingard@kommers.se

Välkomna till Kommerskollegium!

Christopher Wingård, utredare Kommerskollegium

Anmäl dig här
Studiebesök på Kommerskollegium?

Intervju med Kommerskollegium

Vi möter Christopher Wingård, utredare på Kommerskollegium

Hej Christopher! 

Varför har ni tagit fram materialet ”Varför handlar vi med omvärlden"?
Handel är något som påverkar våra liv varje dag och på många olika sätt. Utan import skulle till exempel våra fruktdiskar se betydligt torftigare ut och våra datorer vara mycket dyrare. Jobb skulle försvinna då många svenska företag idag är beroende av att exportera. Men handel är också storpolitik som påverkar hur länder förhåller sig till varandra, exempelvis var den utlösande faktorn till krisen i Ukraina att landet skrev under ett frihandelsavtal med EU. Vi upplevde helt enkelt att det fanns ett behov av att förklara de grundläggande orsakerna till varför vi handlar, hur det påverkar oss och hur det kommer sig att Sverige har en så positiv syn på handel.
  

Hur är materialet upplagt?
Materialet riktar sig till gymnasielever och förutom själva skriften ”Varför handlar vi med omvärlden” följer även en lärarhandledning med samt ett bildspel med tillhörande stödtext. För de som är intresserade av ytterligare fördjupning tar vi även emot studiebesök på kollegiet. Lärarhandledningen är tänkt som ett instrument för att göra det enklare att använda ”Varför handlar vi…” praktiskt i undervisningen. Handledningen är framtagen i samarbete med lärare som använt kollegiets material och innehåller övningsuppgifter och diskussionsfrågor uppdelade på olika svårighetsgrader. Varje kapitel i ”Varför handlar vi…” följs av ett antal olika typer av övningsuppgifter i handledningen som kan användas för att passa in materialet i den övriga undervisningen. Pratar man exempelvis om EU i samhällskunskapen kan kapitlet om den inre marknaden lätt användas, är temat istället globalisering och hållbar utveckling innehåller lärarhandledningen flera frågor med både praktiska exempel och förslag på fördjupningsläsning. 
 

Finns det någon fråga som är extra viktigt att belysa i skolan när det gäller handel anser ni?
Som ett litet exportberoende land är handel mycket viktigt för Sveriges sysselsättning och välstånd. Men det finns även viktiga rättviseaspekter inom handeln. Handelshinder, vars syfte är att stänga ute varor, tjänster och företag från andra länder, är i slutändan diskriminerande. Det är skälet till att vi har EUs fyra friheter och WTOs regler om ickediskriminering. Sådant är viktigt att påminna om när vi ibland får höra att bibehållna handelshinder skulle vara den rättvisa lösningen på ekonomiska, sociala eller miljömässiga utmaningar.

Ännu en viktig aspekt är att visa att handel idag påverkar alla delar av vår vardag. Globalisering och digitalisering krymper avstånden i världen och för ett land som Sverige är inte frågan OM vi skall handla med omvärlden, utan snarare HUR vi kan fortsätta att handla på ett både hållbart och lönsamt vis. Det är så många perspektiv att se till i fråga om handel; miljömässiga, sociala, ekonomiska, historiska och politiska. Detta leder förbluffande ofta till att ekonomiska transaktioner mellan människor och företag som är helt okontroversiella inom ett land kan väcka väldigt starka känslor så fort de blir gränsöverskridande. För oss handlar det om att avmystifiera handeln och skapa förståelse för internationell handel som en naturlig del av våra liv.

Christopher Wingård, Kommerskollegium
Lärarröster om materialet
 
"Bra med lärarhandledningar för att få input om hur man kan komplettera inlärningsmaterialet."
 
"Materialet känns seriöst och aktuellt!"
 
"Det har hjälpt eleverna att förstå internationell ekonomi och handel med omvärlden."
 
"Bra att förstå hur ekonomin fungerar, ökad förståelse."