Frivilliga Flygkåren

Frivilliga Flygkåren, FFK, är en frivillig försvarsorganisation som utgör en flygande resurs när samhället ställs inför prövningar. FFK genomför uppdrag åt många myndigheter, exempelvis Försvarsmakten och MSB, i form av bland annat brandflyg och sjöövervakning. Alla medlemmar har en sak gemensamt – engagemang och insikt i flygets möjligheter, samt viljan att göra något konstruktivt av sina kunskaper. Sedan 2005 har FFK:s ungdomsverksamhet gett ungdomar chansen att uppleva vad flyget kan bidra med, träffa nya vänner och skapa en meningsfull fritid. Som ungdomsmedlem har du möjlighet att delta på utbildningar, läger och aktiviteter. Här får ungdomar ökad kunskap om flyg, krisberedskap, fördjupat engagemang i FFK och en fin gemenskap. För de som vill engagera sig i frivilligverksamheten erbjuds möjligheten att utbilda sig till spanare för att slutligen bli placerad i en av FFK:s flyggrupper. Ungdomsverksamheten präglas av gemenskap, glädje och respekt för varandra. 

Tryckt material för beställning