Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet

I en värld där intrycken ökar i takt med samhällstempot är det viktigt att kunna resonera och diskutera utifrån humanistiska värderingar. Det finns många ämnen att välja mellan inom humaniora och teologi. Stora och mindre språk, historiska och filosofiska ämnen, olika tros- och livsåskådningar, konst- och musikvetenskap, journalistik och mycket mer. De humanistiska och teologiska fakulteterna har ungefär 600 anställda och ungefär 4200 helårsstudenter. Man kan möta alla dessa personer företrädesvis i och runt UB-parken och längs Sölvegatan - Kunskapsstråket - där SOL och LUX är belägna.
Tryckt material för beställning