Unga Reumatiker

Unga Reumatiker är en ideell organisation som arbetar för barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom. Våra medlemmar är i åldern 0-30 år. Vår vision är att alla unga reumatiker ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar.
 
Vi driver opinion och påverkansarbete för unga reumatikers rättigheter i samhället, hälso- och sjukvård, skola, utbildning, arbetsliv och forskning. Vi anordnar nationella småbarnsläger, barnläger, ungdomsläger och rekreationsläger för unga vuxna. Våra regioner och lokala arbetsgrupper arrangerar aktiviteter. Nationella arbetsgrupper arbetar med ett specifikt intresseområde. I vårt ambassadörsprogram utbildar vi stödkompisar och patientrepresentanter. Våra stödkompisar peppar och stöttar enskilda medlemmar och föreläser för skolklasser. Våra patientrepresentanter arbetar med vården och beslutsfattare.
 
Med Unga Reumatikers forskningsfond arbetar vi med insamling och utdelning till klinisk forskning som rör reumatisk sjukdom hos barn, ungdomar och unga vuxna.
 
Vårt uppdrag är att:
  •  Skapa mötesplatser för barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom och deras närstående.
  • Sprida information och kunskap om reumatiska sjukdomar hos barn, ungdomar och unga vuxna.
  • Verka för att forskning som rör reumatiska sjukdomar hos barn, ungdomar och unga vuxna ökar.
  • Driva barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdoms perspektiv i vården.
  • Driva opinion och verka för barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdoms rättigheter.
Tryckt material för beställning