Trä- och Möbelföretagen (TMF)

TMF är bransch- och arbetsgivarorganisationen för hela den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige, och företräder cirka 650 medlemsföretag med knappt 30 000 anställda. "Vi bygger och inreder Sverige". Vår verksamhetsidé är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för deras tillväxt. Vi ska vara företagens självklara förstahandsval när det gäller att driva branschutveckling samt att hjälpa och företräda medlemmarna inom arbetsgivarfrågor och näringspolitik.