Systembolaget AB

Systembolaget är ett statligt bolag med ett samhällsuppdrag: att med ensamrätt sälja starköl, vin och sprit med ansvar och service. Vi ska inte sälja så mycket som möjligt eller maximera vinsten. Vi informerar också om riskerna med alkohol. Genom Systembolaget begränsas alkoholskadorna i samhället.
Tryckt material för beställning

Intervju med Systembolaget

Vi möter Patricia Evans, HR-utvecklare med ansvar för inkludering och mångfaldsfrågor

Hej Patricia! Varför gör Systembolaget denna SFI satsning?
Vi är ett företag för alla i Sverige och vi jobbar med inkludering. Vi tänker att SFI-materialet kan vara ett led att lära sig om hur Sverige fungerar och samtidigt lära sig svenska. Systembolaget är ju ganska unikt och det är ett sätt att förklara varför vi finns och hur alkohol finns med som en del i den svenska kulturen. Viktigast är nog ändå att vi fick höra att riktat material till SFI behövs, med övningar och uppgifter som hjälper eleverna i språkutveckling och lärarna i undervisningen. Om vi lyckats får vi se, men det är i alla fall ambitionen.

Hur är materialet upplagt?
Det är upplagt med olika kapitel och olika avsnitt i varje kapitel. Tanken är att lärarna ska kunna välja om de vill använda bara en del, ett kapitel eller hela materialet.

Hur hoppas ni att materialet ska användas i skolan?
Vi hoppas att lärarna kan ta materialet och använda det utan instruktioner. Vi hoppas eleverna tycker det är roligt att använda materialet. Och så hoppas vi att det kan föda samtal och reflektion kring svensk alkoholpolitik och varför vi har Systembolaget, att det är för att begränsa alkoholens baksidor, samtidigt som vi stimulerar reflektion över detta.


systembolaget logo.png

Patricia Evans, HR-utvecklare med ansvar för inkludering och mångfaldsfrågor