Swedwatch

Swedwatch är en ideell förening med målet att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö. Genom granskningar i fält ger vi en röst åt människor som påverkats negativt av företags verksamhet, till exempel inom gruvnäringen, klädtillverkning och matproduktion. Våra rapporter använder vi som grund för dialog med företag och beslutsfattare, för att försöka öka kunskapen och förbättra situationen.

Tryckt material för beställning