SvetskommisionenSom branschorganisation arbetar vi för att höja kompetensen inom fogningsbranschen. Det gör vi på många olika sätt:
  • Via Skolverket och Arbetsförmedlingen påverkar vi den grundläggande svetsutbildningen i Sverige, så att nästa generation svetsare får den kunskap som krävs för en bransch i snabb teknisk utveckling.
  • Sverige behöver även högre utbildad fogningspersonal, som till exempel svetsingenjörer och svetsspecialister. Som ANB (Authorised Nominated Body), för de internationella svetsutbildningarna kvalitetssäkrar vi utbildare och utfärdar diplom till godkända elever.
  • Som ett sätt att göra det enklare att bli svetsare eller vidareutbilda sig arbetar vi med projekten Validering av svetsare och Yrkesintroduktion.
  • Vi håller själva fortbildningskurser i ämnen som vi ser att branschen behöver. Kurserna är på en eller några dagar och ger dig snabbt den kompetens som krävs för att ta nästa steg i din utveckling. Exempel på kurser är ”Kvalificering av svetskontrollant” och ”Industriell limningsteknik”.
  • Vi ger ut tidningen Svetsen där varje nummer har ett tema som är aktuellt för branschen, med artiklar om olika företag, nyheter inom standardisering och mycket annat som får dig att hänga med.
  • Vi gör att branschen får träffas och utbyta erfarenheter.  Träffa oss och dina branschkollegor på Fogningsdagarna, Svetslärarmötet eller på Elmia Svets och Fogningsteknik!