Sveriges Tandläkarförbund

Sveriges Tandläkarförbund är den odontologiska professionens organisation. Vår uppgift är att tillvarata och utveckla våra medlemmars professionella intressen. Det gör vi i nära samarbete med förbundets riksföreningar. Utbildning, forskning, tandvårdens personalförsörjning, oral hälsa, yrkesetik och kvalitet i tandvården är några av frågorna. En viktig uppgift är att representera de svenska tandläkarna internationellt.