Sveriges Begravningsbyråers Förbund

Sveriges Begravningsbyråers Förbund bildades 1922 och är en medlemsorganisation för ca 400 privatägda begravningsbyråer i landet. Förbundets uppgift är att:
 - verkar för att yrkeskåren är kunnig och ansvarskännande

- främja god begravningssed och yrkesetik

- ge allmänheten konsumentupplysning och konsumentskydd
- tillvarata medlemmarnas yrkesintressen
- bistå medlemmarna vid yrkets utövande
Förbundet är politiskt och religiöst neutralt. En begravningsbyrå kan vara medlem eller auktoriserad medlem i SBF. Det senare innebär att begravningsbyrån uppfyller högt ställda krav.
Tryckt material för beställning