Svenska Akademien

Svenska Akademien är en oberoende kulturinstitution, grundad 1786 av Gustaf III. Akademien är i dag en mångsidigt verksam institution som både vårdar arvet från det förgångna och är uppmärksam på nya strömningar i tiden.

Svenska Akademiens uppdrag är att främja svenska språket, litteraturen inom det svenska språkområdet och världens litteratur. Detta gör Akademien bland annat genom att arbeta för ett gemensamt, rikt och levande språk som alla ska ha möjlighet att använda och utveckla, att

vårda och tillgängliggöra det svenska litterära kulturarvet och verka för den fortsatta

utvecklingen av litteraturen samt, genom arbetet med Nobelpriset i litteratur, att bidra till dialogen kring och utvecklingen av världens litteratur.

En viktig del av språkarbetet är utveckling av ordböckerna Svenska Akademiens ordbok (SAOB), Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO) och Svenska Akademiens ordlista (SAOL).

Alla tre ordböckerna finns tillgängliga för fri användning på webbplatsen www.svenska.se.

SAOB är en historisk ordbok som beskriver ord i skriven svenska från 1521 till i dag. Arbetet med ordboken blev klar 2023 efter 140 års arbete, men ett revideringsarbete är redan påbörjat. SAOB gör svenskan till ett av de bäst beskrivna språken i världen; det finns jämförbara ordböcker för några andra språk, men inte för ett så litet språk som svenskan.

En annan viktig del av Akademiens kontinuerliga arbete är utdelning av priser, stipendier och bidrag. Akademien har också en omfattande bokutgivning, vid sidan av de nämnda ordböckerna.

Tryckt material för beställning