Posithiva Gruppen

Posithiva Gruppen är Sveriges största patientförening för personer som lever med hiv. Vi erbjuder stöd, utbildning och mötesplatser för personer som lever med hiv. Vi arbetar även för att öka kunskapen om hiv hos allmänheten samt motverka stigmatisering och fördomar. Vårt arbete styrs och formas av personer som själva lever med hiv. 
Tryckt material för beställning