Polisen

Tryckt material för beställning

Intervju med Polisen

Nytt utbildningsmaterial för SFI ska öka kunskapen om polisen.

Hej Sara!

Varför har ni tagit fram det här materialet?


Polisen har tagit fram ett utbildningsmaterial som ska bidra till att öka kunskapen om polisen i Sverige, vad vi gör och när man ska kontakta polisen. Polisen är en viktig del i ett demokratiskt rättssamhälle. Många människor som är nya i Sverige har andra erfarenheter av polisen från sina ursprungsländer. Vi tycker därför att det är viktigt att aktivt berätta om hur polisen fungerar i Sverige. Vi finns här när människor behöver oss.  Det finns efterfrågan på utbildningsmaterial som innehåller samhällsinformation och samtidigt stödjer språkundervisningen. Här såg vi en möjlighet.

Poliser runtom i landet besöker skolklasser, nyanlända och SFI i mån av tid. Genom det här materialet kan vi nå elever inom SFI och språkintroduktion även när polisen inte har möjlighet att göra ett besök. Polismuseet i Stockholm arbetar med visningar för dessa målgrupper sedan 2011, alla som har möjlighet att ta sig till museet är välkomna att boka visningar.

Varför är målgruppen viktig för polisen att nå ut till?


När man är ny i ett land är det viktigt att förstå hur olika delar i samhället fungerar. Grundläggande rättigheter och skyldigheter, samt lagar och regler är en viktig del i detta. Att känna till hur polisen arbetar, hur och när man ska kontakta polisen är viktigt för människors trygghet och säkerhet. Information om lagar och regler är också brottsförebyggande. Vi hoppas också att ökad kunskap kan bidra till att man känner förtroende för polisen, när man förstår polisens roll och uppdrag i samhället. Målgruppen är framför allt personer som är nya i Sverige. Med det här materialet vänder vi oss till de som studerar svenska som andraspråk, elever inom SFI och språkintroduktion i gymnasieskolan. Men materialet kan förstås även vara intressant för fler.

Hur är materialet uppbyggt?


Ambitionen är att materialet ska vara enkelt att använda för lärare och elever. Genom det pedagogiska upplägget så ska det också stödja språkundervisningen i svenska.  Materialet bygger på tre delar och ett antal filmer. Det handlar om Grundläggande rättigheter och skyldigheter, Polisens arbete och roll i samhället och Lagar och regler i Sverige. Varje avsnitt innehåller faktatexter, ordlistor och olika slags övningar som bygger på att eleverna ska berätta och diskutera, men också jämföra med sina födelseländer. Det finns även kunskapsfrågor och facit. Filmerna är ett komplement i klassrummet för att lära känna polisen och förstå polisens roll och uppdrag, och när man ska kontakta polisen. Det är till exempel viktigt att känna till skillnaden på 112 och 11414 och att alltid anmäla till polisen om man har blivit utsatt för brott.

 

 

Sara Modin, kommunikationsstrateg, Polismyndigheten
Lärarröster om materialet

"Materialet har varit mycket bra. Många av de som går hos mig förmedlar också kunskapen hem till sin familj som är lite "skeptiska" till polis"

"Intressant, motivationshöjande för elever som "gett upp". Bra med frågor i häftet, så allt är på samma ställe"

"Jag tyckte att materialet passade precis! Många elever har en uppfattning om polisen som detta häfte motbevisade"

"Deltagare på den nivån behöver en hel del förklaringar för att förstå innebörden. Informationen välkomnas dock och alla tycker att det är bra att känna till polisens arbete och att de går att lita på"