Palestinagrupperna i Sverige

Palestinagrupperna i Sverige (PGS) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation som sedan 1976 arbetar för ett fritt Palestina och en rättvis fred. I Sverige genomför vi informationsinsatser, opinionsbildning och påverkansarbete. I Palestina och i palestinska flyktingläger i Libanon samarbetar vi och ger stöd till lokala projekt. 
Tryckt material för beställning
Lärarröster om materialet Då jag har många elever med Palestinska rötter, var materialet mycket bra. Alla elever hade inte en historisk kunskap om alla händelser.