Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen erbjuder kostnadsfritt ämnesövergripande skolmaterial och faktablad om energi, klimat, hållbar konsumtion och naturnytta. Det finns också inspiration för skolor som vill arbeta med de globala målen för hållbar utveckling. Allt material finns på: naturskyddsforeningen.se/skola.
Tryckt material för beställning
Komplettera med digitala material
Alla nedanstående digitala filer, mejlas automatiskt ut till din registrerade e-postadress inom en vecka efter lagd beställning. Du kan också ladda ner dem direkt här.
Kolets kretslopp och människans påverkan

Grundämnet kol, med kemisk beteckning C, finns i allt levande och kolets kretslopp pågår hela tiden.

Följebrev

Tack för Din beställning av affischen om kolets kretslopp och människans påverkan. Vi hoppas att den inspirerar till engagerande undervisning om klimatfrågor och hållbar utveckling.

Ark molekyler

Låt eleverna klippa och klistra med molekyler. Med hjälp av arket kan de själva fundera över var de ska placera ut kolmolekylerna. I lektionen Koll på kol finns affischen i en version utan molekyler.


Intervju med Naturskyddsföreningen

Agnes Vungi, koordinator Naturskyddsföreningen i skolan

Hej Agnes! Berätta lite kort om vad Naturskyddsföreningen gör?
Naturskyddsföreningen erbjuder kostnadsfria skolmaterial, bland annat läromedlet Energifallet som består av övningar och faktablad kring energi och hållbar utveckling för årskurs F-9.

Varför har Naturskyddsföreningen tagit fram materialet Energifallets ordlista?
I Energifallets ordlista har vi samlat ord och begrepp kring energi, klimat och hållbar utveckling. Lärare och elever kan använda ordlistan för att kolla upp ord som används i samhällsdebatten kring hållbar utveckling.


Kan du ge ett tips till läraren hur man kan använda materialet i undervisningen?

Energifallets ordlista kan användas fristående för att öva ord och begrepp. Den kan med fördel också användas tillsammans med våra Energifallet-övningar, till exempel ”Koll på orden” för årskurs 4-6 och 7-9. Använd de utskrivbara ordkorten och välj bland flera olika ordlekar på nivåerna nybörjare, repetition och ordexpert. Övningen kan också göras utomhus genom leken ”Försten på hatten”. Den tryckta varianten av ordlistan innehåller affischer att sätta upp i klassrummet.

 

Beställ materialet >>

 

Naturskyddsföreningen ny logga.png


Agnes Vungi, koordinator Naturskyddsföreningen i skolan
Lärarröster om materialet Vi har jobbat med hållbart samhällsbyggande och då har affischen, som hänger på väggen i klassrummet, fungerat som inspirationskälla.