Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen erbjuder kostnadsfritt ämnesövergripande skolmaterial och faktablad om vilda djur, ekosystem, energi, klimat, konsumtion och hållbar utveckling. Vi erbjuder också en kostnadsfri guide för skolor som vill utveckla arbetet med lärande för hållbar utveckling. Allt material finns på: naturskyddsforeningen.se/skola.
Tryckt material för beställning
Lärarröster om materialet Vi har jobbat med hållbart samhällsbyggande och då har affischen, som hänger på väggen i klassrummet, fungerat som inspirationskälla.