Nationellt resurscentrum för teknikundervisning i skolan

CETIS är placerat vid Linköpings universitet. Det startade 1993 och år 1996 utnämnde regeringen CETIS till ett nationellt resurscentrum för teknikundervisningen i förskola och grundskola.

CETIS huvuduppgift är att tillsammans med förskolans och grundskolans personal, landets lärarutbildare, näringslivsföreträdare och andra intresserade stimulera och utveckla teknikundervisningen. Det yttersta målet är en god teknisk allmänbildning hos alla elever då tekniken spelar en avgörande roll för våra liv och för samhällsutvecklingen. Därför borde teknisk bildning vara en självklarhet.

CETIS har en betydande roll för att bistå den teknikdidaktiska forskningen både nationellt och internationellt, samt att utveckla material, diskutera teknikämnets innehåll och mål, driva nätverk samt att samverka med flera aktörer.