Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar alltid i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att genomföra sin verksamhet. Vi ger också unga möjlighet att arbeta som volontär, studera eller praktisera i ett annat europeiskt land. 

MUCF: Webbutbildning Öppna skolan

Öppna skolan är en utbildning normer, inkludering, och hbtqi-perspektivet som riktar sig till såväl skolpersonal som beslutsfattare.

Upplägg

Kursen består av tre delar:
1. Förstå
2. Förändra
3. Workshop

Innehåll

Utbildningen ger er förståelse och kunskap för hur begränsande normer kan leda till utsatthet för hbtqi-elever och kunskap om hur skolan kan förebygga detta genom att arbeta aktivt med normmedvetenhet och inkludering. Utbildningen kan göras på egenhand eller tillsammans.

Utbildningens workshop-del innehåller arbetsmallar som hjälper er att driva ett systematiskt arbete för att utveckla arbetet med hbtqi-frågor. Dessa rekommenderar vi att ni genomför tillsammans. De är fristående och kan göras i önskad ordning. Avsätt ca 60 minuter per arbetsmall. 

Tidsåtgång

Webbutbildningen tar cirka 60 minuter + tid för det systematiska arbetet.

Villkor för genomförande

Gör klart alla utbildningsavsnitt och svara på utvärderingen. När du är klar låser du upp ett kursintyg.

Resurser

Ifyllningsbara PDF:er
Länkar till fortsatt läsning

Anmäl dig här

MUCF: Utbildningspaketet Rätt att veta!

Kostnadsfria webbutbildningar och seminarier

 

I samtal med unga kan vissa ämnen kännas svåra att närma sig. Till exempel sexualitet, hedersrelaterat våld och förtryck, hälsa, relationer eller traumatiska upplevelser.

Därför finns utbildningspaketet Rätt att veta!

Rätt att veta! innehåller kostnadsfria webbutbildningar, seminarier med mera. Utbildningspaketet ger dig konkreta verktyg och tips för dina möten och samtal med unga. Rätt att veta! är framtaget av MUCF i samarbete med UMO med utgångspunkt i sajten Youmo.se

 

Läs mer och ta del av Rätt att veta! via länken nedan:

Anmäl dig här
Lärarröster om materialet

Ett inkluderande material som är gjort för att tilltala alla oavsett identitet, sexualitet eller etnicitet

Känner till avsändaren sedan tidigare och är trygg med att de ger ut bra material

Ett bra material att utgå ifrån i arbete med ungdomar och som stöd för planering av lektioner i värdegrundsfrågor