Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar alltid i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att genomföra sin verksamhet. Vi ger också unga möjlighet att arbeta som volontär, studera eller praktisera i ett annat europeiskt land. 

MUCF: Webbutbildningar - Rätt att veta!

En utbildning för dig som har viktiga samtal med unga som är nya i Sverige. Rätt att veta! är helt gratis och tar ungefär två timmar att genomföra.

Många unga som är nya i Sverige saknar kunskap om var de ska få tag på information om hälsa, sex, jämställdhet och relationer men också om vilka rättigheter och skyldigheter vi har i Sverige. Därför finns youmo.se, vår webbutbildning Rätt att veta! och vår vägledning Youmo i praktiken.

Rätt att veta! är ett stöd för att skapa trygga och inkluderande samtal om ämnen som ibland kan vara svåra att närma sig. Utbildningen bidrar till alla ungas rätt att få kunskap och trygga samtal om dessa ämnen. Utbildningen ger dig som möter unga i din profession konkreta verktyg för att samtala med unga som är nya i Sverige om sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet. Du får kunskap i att förbereda dig inför samtalen, men också hur du kan samtala med unga enskilt eller i grupp utifrån sajten youmo.se.

 

Om webbutbildningen

Rätt att veta! är helt gratis och tar ungefär två timmar att genomföra. Det är enkelt att dela upp utbildningen utifrån dina egna önskemål och möjligheter. Det är också en utbildning som du kan återkomma till, både enskilt och tillsammans med kollegor.

Anmäl dig här