Medborgarskolan

Kulturama erbjuder två högskoleförberedande program: Estetiska programmet (ES) med profilerna Dans, Film, Foto, Konst & Design, Singer/songwriter, Artist & Musiker, Musikal, Musikproduktion samt Teater; och Naturvetenskapsprogrammet (NA) med de särskilda varianterna Dans, Musik och Bild. Programmen ger direkt behörighet till högre studier efter gymnasiet. Skolan ligger i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Kulturama Gymnasium har studieförbundet Medborgarskolan som huvudman.