ME-skolan AB

ME-skolan AB, en del av branschorganisationen ME, Maskinentreprenörerna. Utbildar människor till en bransch där det finns gott om jobb, med många spännande arbetsmoment, värdefulla kontakter och bästa möjliga personliga utveckling. 9 skolor runt om i Sverige. Bedriver även utbildning av vuxna genom yrkesvux. Samt även kursverksamhet för att stärka och utveckla branschen.

Tryckt material för beställning