Kungliga Vetenskapsakademien KVA

Kungl. Vetenskapsakademien stiftades år 1739 och är en oberoende organisation vars övergripande mål är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället.


Tryckt material för beställning