Kungliga Musikaliska Akademien

Sång främjar hälsa och kreativitet. 
Sjungande barn är en landsomfattande rörelse på initiativ av Kungl. Musikaliska Akademien, som tillsammans med barnen och deras vuxna visar väg till mer sång. 
 
Att sjunga är både härligt och bra. Sången är ett klingande redskap för att minska utanförskap, motverka rasism, stärka psykisk hälsa och synliggöra normer. Ändå sjunger barn i Sverige allt mer sällan. Med vårt arbete vill vi synliggöra sångens positiva samhällseffekter, höja statusen för barnsång och bidra till kompetensutveckling, så fler barn får tillgång till sina röster på rätt sätt.
Läs om Sjungande barn här: https://www.sjungandebarn.se
Läs om Kungl. Musikaliska Akademien här: https://www.musikaliskaakademien.se

Tryckt material för beställning
Komplettera med digitala material
Alla nedanstående digitala filer, mejlas automatiskt ut till din registrerade e-postadress inom en vecka efter lagd beställning. Du kan också ladda ner dem direkt här.
Hur får jag alla barn i gruppen att känna sig sedda och delaktiga?

Musikern och sångpedagogen Anders Larsson delar med sig av sina tankar om delaktighet och ger genom ett flertal övningar konkreta verktyg för hur man får alla engagerade i sången.

Sjungande barn

Här hittar du föreläsningar, material, modeller, inspiration och/eller redskap som är kunskapshöjande inom arbetet med barn och ungas sjungande.


Intervju med Kungliga Musikaliska Akademien

Ulrika Lind Som är projektledare för Sjungande barn berättar för er om vikten av sång i skolan

Kan du berätta lite om er verksamhet? 

Sjungande barn startades av Kungl. Musikaliska Akademien med anledning av den stora oro som finns över att barn och unga sjunger allt mer sällan och vad det får för konsekvenser. Sången som tidigare var ett naturligt inslag i skolan har, trots dess väldokumenterade positiva effekter, under flera decennier förflyttats från läroplanens mitt. Det vill vi ändra på! 

Inom Sjungande barn arbetar vi tillsammans med barn, lärare och experter inom barnsång och logopedi med att utveckla en digital guide till sång i skolan för lågstadiet. Guiden ska bidra med kunskap om hur barnrösten fungerar, repertoar, övningar och verktyg som ska få den mest osäkra att känna sig trygg med sången och bli inspirerad att sjunga mer med sina elever.

Varför är det viktigt med sång?

Sång bidrar till flera positiva samhällseffekter, bland annat ökat välmående och minskat utanförskap. Akademiens forskningsprojekt Sånghälsa i skolan undersöker just nu om en daglig sångkvart kan stödja barns kognitiva och språkliga utveckling, skapa studiero och bidra till social sammanhållning. 

Vad erbjuder ni skolor för material?

I väntan på att vår digitala guide är klar har vi tagit fram en affisch med fem argument grundade i forskning som tydligt visar sångens betydelse för barn. Vi hoppas att affischens budskap kan starta givande samtal i lärarrummet eller med eleverna och nyfikenhet inför ett av människans äldsta och djupast rotade uttryck: sången!

Vilken är er målgrupp? 

Jag skulle säga grundskolläraren som tror att hen inte kan sjunga! Men alla lärare – även ämneslärare – har något att vinna på att undersöka sången i klassrummet. Vi räknar med fler sjungande mattelärare i framtiden!

Barnens röster om sång:

Nu har jag något att brista ut i när jag är glad eller ledsen, när inte orden räcker till – förut visste jag inte vad jag skulle göra, men nu har jag sången.

Julsånger är så lunga och fina. Jag får lite bra och sorgliga känslor.

Det är roligt att sjunga – och härligt att höra andras röster tillsammans!

 

 

 

 

 

 

Ulrika Lind, Projektledare Sjungande barn