Kungl. Vetenskapsakademien

KUNGL. VETENSKAPSAKADEMIEN stiftades år 1739 och är en oberoende organisation, vars övergripande mål är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar i sitt arbete efter att öka utbytet mellan
olika discipliner.
Tryckt material för beställning