Kultur & kvalitet

Kultur och Kvalitet (KoK) är en förening som verkar för att kulturarbetare med intellektuell och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ska ha en möjlighet att utvecklas och vara en del av samhällets kulturliv. 
Tryckt material för beställning