KOMTEK I SVERIGE

 
Vi kan "teknikundervisning"!
 
KomTek, den kommunala teknik- och entreprenörsskolan, är ingen egentlig skola utan en kommunal verksamhet med inriktning på stöd för skolan i ämnet teknik och teknikkurser på fritiden för barn och unga. KomTek är plantskolan för blivande tekniker, naturvetare, innovatörer och entreprenörer.
 
Ett KomTek kan se ut på många sätt beroende på förutsättningar och ambition hos den egna huvudmannen. Vissa KomTek drivs helt i kommunal regi, andra till viss del med externa finansiärer. Varje KomTek leds av en verksamhetsledare som är pedagogiskt aktiv i verksamheten, och deltar i det nationella och regionala ledningsgruppsarbetet.
 
Drivkraften och styrkan i KomTek är våra medarbetares engagemang, samlade kompetens, nyfikenhet, glädje och viljan att fylla på och dela med sig av detta både till våra deltagare men också i vårt nationella nätverk!
 
Våra metoder bygger på att vi är medupptäckare på resan, det entreprenöriella förhållningssättet där testa, prova, försök, våga, inget är fel eller omöjligt är nyckelord och självklara för oss och i det praktiska arbetet där vi nyttjar alla sinnen för att lära och förstå.
 
KomTek har i dagsläget verksamhet i 20 orter. Tillsammans är vi 60 teknikpedagoger med en enorm kunskaps- och utbildningsbredd. Förutom vår ordinarie personal har vi mer än 250 timanställda handledare. Att ingå i ett större sammanhang, i hela Sverige, ger oss styrka och framåtdriv

Tryckt material för beställning