Handelsrådet

Handelsrådets övergripande syfte är att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka handelns konkurrenskraft och skapa goda villkor för företagens medarbetare. Ett mål är att fler ska vilja och kunna etablera sig och utvecklas i handeln.