Föreningen Sveriges Vägingenjörer

Föreningen Sveriges Vägingenjörer har ca 950 medlemmar. Majoriteten arbetar med vägarnas byggande, drift och underhåll. Föreningens verksamhetsidé bygger på att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga intressen. Grunden utgörs av den gemenskap som uppstår mellan människor som har jämförbara utbildningar och arbetsuppgifter.
Tryckt material för beställning