Finansinspektionen

Gilla din ekonomis utbildningsinsatser samordnas av Finansinspektionen inom Nationella nätverket för finansiell folkbildning. Nätverket består av myndigheter, organisationer och företag som tillsammans samarbetar om utbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Viljan är att ge konsumenter i hela landet – och i alla åldrar – bättre möjligheter för att kunna ta olika medvetna ekonomiska och finansiella beslut i livet.

Läs mer på: https://gilladinekonomi.se/ 
Tryckt material för beställning