EFN AB

EFN producerar videomaterial som går ut på att förstå ekonomi. Vi är övertygade om att kunskap och ansvarstagande hänger ihop. Vi har filmer om allt från hur du gör en budget till hur världshandeln fungerar. EFN är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken som bedriver oberoende journalistik inom ekonomi. Allt material har svensk text och/eller transkription.