Chalmers tekniska högskola

Chalmers tekniska högskola forskar, utbildar och samverkar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som vision.