Campus Värnamo

Campus Värnamo - "Get to work"
Vill du studera på en skola med god gemenskap, stark förankring hos arbetsgivarna och som rustar dig för arbetslivet? Välj Campus Värnamo - här är det nära mellan student och personal och fokus ligger på din anställningsbarhet, personliga utveckling och rätt kompetens för ditt framtida yrke.

Efterfrågade utbildningar i samarbete med arbetslivet
Hög kvalitet och yrkesinriktade utbildningar är vad Campus Värnamo erbjuder sina studenter. Utbildningarna är efterfrågade och framtagna i samarbete med arbetslivet. Detta resulterar i att studenterna blir högintressanta på arbetsmarknaden.

I flera av utbildningarna varvas teori med långvariga praktiska moment hos företag eller offentlig sektor. Förutom praktisk erfarenhet och branschvana ger det kontakter och möjligheter till framtida anställning. Ca 90% av Campus Värnamos tidigare studenter är i jobb eller har fortsatt studera.

Detta kan Campus Värnamo erbjuda
• Högskole- och yrkeshögskoleutbildningar med hög kvalitet
• Yrkesinriktade utbildningar som är efterfrågade
• Fokus på anställningsbarhet och personlig utveckling
• Företagsförlagda kurser
• Lokaler i Gummifabriken som är en tillväxtmotor för Värnamo och hela regionen. En nod för kreativitet, inspiration, innovation, utveckling, kontakter och kunskap. Med häftiga lokaler, utbildningar och verksamheter erbjuder vi platsen för inspirerande och utvecklande nära centrum och kommunikationer
• Gott om studentbostäder
Tryckt material för beställning