Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndighetens mål är att främja brottsoffers rättigheter och att uppmärksamma deras behov och intressen. På uppdrag av regeringen har Brottsoffermyndigheten tagit fram information till barn och unga om brott och rättigheter. Resultatet är informationskonceptet "Jag vill veta" som består av en webbplats, filmer och trycksaker.